hits

OM OSS

Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men vi startet vår aktivitet allerede i begynnelsen av 2013.

 

 

Fokus På Barnevernet:
- Driver erfaringsbasert politisk og samfunnspåvirkningsarbeid innen barnevernsfeltet.
- Driver samtalegrupper for de med utfordringer opp mot barnevernet og andre interesserte.
- Arrangerer og deltar i politiske debatter, samfunnsdebatter og andre arrangementer med fokus på barnevernet.
- Deltar i samfunnsdebatten om barnevernet gjennom sosiale medier og presse.
- Arrangerer aksjoner i forhold til barnevernet.
- Arbeider for opprettelse av klientutvalg først på fylkesnivå, deretter på kommunenivå.
- Letter tilgangen på erstatning for barneverns ofre.

Vi har et kritisk blikk på flere forhold i barnevernet på grunn av forhold vi ser at gjentar seg i mange saker om barnevern.

Vi er usikre på om det virkelig er til barnets beste å bli adskilt fra foreldre og øvrig familie i det omfang det gjøres i dag og med den begrunnelsen som blir gitt.

Vi er sikre på at det ikke alltid er til barnas beste å skilles fra søsken og bli plassert langt borte fra disse. Og vi lurer på om det virkelig er til barnas beste å redusere samværene til det minimale for at barna skal få tilknytning til fosterhjemmet, eller om det er til barnevernets beste. For vi ser at jo mer barna protesterer på plasseringen, jo mer begrensninger settes i kontakten..

Vi tror heller ikke at det er barnas beste å ikke få ha kontakt med besteforeldre, onkler og tanter. Loven sier at det skal søkes etter plasseringssted i nærmeste familie og nettverk, men vår erfaring er at dette er noe som gjøres tilforlatelig og sjelden blir valget.

Familieråd ville kunne fungere i mange saker, men blir veldig sjelden brukt til tross for at familien selv har store ressurser og kan hjelpe til i vanskelige situasjoner.

Vi ser også familiefiendtlige holdninger i barnevernet som vi ikke kan forstå at skal gagne barna. Og vi er skeptiske til den tilsynsordningen som vi opplever som systemlojal og at omplasserte barn ikke har en objektiv part å vende seg til.

Vi ser at akuttvedtak blir misbrukt, og at de traumene barna utsettes for ved disse blir fullstendig ignorert.

Vi mener at akuttvedtak må forhindres så langt som mulig, og at dette kan gjøres på en betydelig mer skånsom måte ved å plassere foreldre og barn til observasjon på samme sted.

Enkelte omsorgsovertakelser er nødvendige, men loven er klar på at barna skal tilbakeføres når forholdene ligger til rette for det. Vi ser at dette sjelden skjer.

Vi er svært skeptiske til at barnevernet tar parti med den ene forelderen i en barnefordelingssak og blir med på å skape større konflikter enn nødvendig framfor å være med å bidra til at barn får beholde kontakt med begge sine foreldre også etter et samlivsbrudd.

Vi synes det er skremmende å oppdage at veldig mange barn føler at de ikke blir hørt og har medvirkning i sin egen sak, og at det er så tungt for dem å være part i sin egen sak at de ikke orker å kjempe for sin egen interesse.

Den dagen vi slipper å møte unge mennesker som forteller oss at barnevernet har ødelagt deres liv, så tror vi at tilliten til barnevernet vil komme tilbake.

Den dagen systemet blir en serviceinstitusjon uten mulighet til tvang vil også foreldre med utfordringer våge å søke hjelp.

Skal vi fortsette å være en velferdsstat som ivaretar de svake i samfunnet, så må systemet ha tillit, og befolkningen må kunne ha tillit til at det sørges for rett hjelp til rett barn til rett tid


VI ØNSKER OG TRENGER FLERE MEDLEMMER!

 

 

 

FOKUS PÅ BARNEVERNET

FOKUS PÅ BARNEVERNET


Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men startet vår aktivitet 2013. Finn ut mer ved å klikke på OM OSS under KATEGORIER. Under posten AKTIVITETER kan du se om vi har møte - annen aktivitet i nærheten av der du bor. Lurer du på noe eller vil komme i kontakt med oss, send oss en E-mail:

fokus.paa.barnevernet@gmail.comVi er også på
FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG:
FOKUS PÅ BARNEVERNET