hits

Erstatning for Barneverns ofre


Jane Kile

http://www.facebook.com/jameki

Fokus På Barnevernet vil arbeide aktivt for forbedring av barnevernet, og da med tanke på like muligheter for alle som vokser opp i Norge. Erfaringsmessig ser vi at mange tidligere "barnevernsbarn" opplever blant annet nettopp dette: Bare fire av ti har videregående.

I den store undersøkelsen «Barnevern i Norge»  er det for første gang mulig å følge de samme kullene barnevernsbarn og hvordan det går med dem over tid. Rundt 11 000 unge, voksne med barneverns erfaring var med i studien om overgangen til voksenlivet i 2005. Da var de i alderen 26-38 år. De samme unge voksne er fulgt i 2009, fire år senere. Resultatene viser at det går betraktelig bedre med dem.

24 prosent klarte seg bra i overgangen til voksenlivet ved måling i 2005 - fire år senere er tallet for de samme personene 42 prosent. Fire mål er brukt som indikatorer på en god overgang til voksenlivet: 
- å ha fullført videregående skole 
- en inntekt over gjennomsnittsnivå 
- ikke å ha vært registrert arbeidsledig 
- ikke mottatt sosialhjelp

Sammenlignet med et utvalg som ikke har erfaring fra barnvernet, ligger barnevernsbarna et godt stykke etter.
Men aller mest når det gjelder utdannelse:
Knapt 40 prosent hadde fullført videregående utdannelse, mot 80 prosent i sammenligningsgruppen. Likevel er det en stor bedring internt i barnevernsgruppen: på fire år har andelen med utdannelse økt fra 35 til 40 prosent. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Barnevernsbarn-trenger-lenger-tid-pa-a-fa-til-voksenlivet--7683907.html

 

Å få i stand en oppreisningsordning som medfører at de personene som på grunn av offentlig omsorgssvikt ikke når disse målene vil derfor være prioritert. Vi tenker også på å forebygge offentlig omsorgssvikt, men det er en sammensatt problematikk. Det fordrer også at den offentlige omsorgssvikten opphører. 


Fokus På Barnevernet er i forebygging øyemed derfor opptatt av flere faktorer som vil virke forebyggende for fremtiden, og det er derfor viktig å få belyst og gransket rettssikkerheten i forhold til omsorgsovertakelser da vi har forskning som viser at det faktisk går bedre med barn som vokser opp med omsorgssvikt enn de som blir omsorgs overtatt. 


Her vil derfor også  Fokus På Barnevernet jobbe for storfamiliens rolle for barnets beste, og jobbe aktivt for at blant annet familieråd blir obligatorisk før enhver omsorgsovertakelse.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

FOKUS PÅ BARNEVERNET

FOKUS PÅ BARNEVERNET


Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men startet vår aktivitet 2013. Finn ut mer ved å klikke på OM OSS under KATEGORIER. Under posten AKTIVITETER kan du se om vi har møte - annen aktivitet i nærheten av der du bor. Lurer du på noe eller vil komme i kontakt med oss, send oss en E-mail:

fokus.paa.barnevernet@gmail.comVi er også på
FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG:
FOKUS PÅ BARNEVERNET