hits

OFFENTLIG  GODKJENTE  OVERGREP  MOT  BARN  !


Rikard S. Larsen
http://samfunnsblikk.blogg.no/

 


INGEN ENDRING

Ut ifra det som har fremkomet i media og ut i fra egen erfaring. Har det ikke skjedd noe særlig på dette området, det skjer fortsatt for mange offentlige godkjente overgrep mot barn og unge. Og alle overgrep mot barn og unge har en iboende fare for utvikling av psykiske lidelser/traumer hos den overgrep utsatte. Min egenerfaring: 

http://http://samfunnsblikk.blogg.no/1476017506_fr_du_leser_historien.html

RADIKALE ENDRINGER OG STERKERE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Er noe av det som må til for å få et bedre barnevern. Dette selv om barnevernet også hjelper barn. Det er nå helt påkrevet at barnevernet endres totalt. Vi må ha et barnevern, men det må bli et reelt barnevern. At barn taes ut av familien er ved nødvendighet et absolutt siste skritt, så langt det ikke er slik at barnet blir utsatt for vold, overgrep, fysiske krenkelser eller psykisk tortur. 

Men her bør det være politiet etter at de har etterforsket en eventuell påstand om slike overgrep, som ber barnevernet fjerne barnet fra hjemmet. Barnevernet kan da som enhver innlevere en anmeldelse, dersom de mistenker at barn blir utsatt for overgrep. Politiet etterforsker, og så eventuelt ber barnevernet gripe inn. Det skjer for ofte at barnevernet griper inn, før en anmeldelse har reelt sett funnet sted. Politiet har jo selv kritisert barnevernet for å bedrive "etterforskning", noe som kan skade en senere straffe sak mot vedkommende overgriper. I forslag til ny barneverns lovgivning ligger ikke noe av dette. Der er barneverns loven fortsatt like svak, og det kommer nok av at barnevernet må beskytte seg selv i mot et eventuelt ansvar de måtte egentlig ha.

OVERGREPENE VIL FORTSETTE
Overgrepene mot barnevernsbarn i fosterhjem de siste årene, dokumenterer at det er helt nødvendig med store endringer i barnevernet. Men som alltid vil ikke barnevernet selv erkjenne skyld i at slikt skjer. Barnevernsbarn blir utsatt for seksuelle overgrep mens de skulle hatt det trygt i fosterhjem i følge uttalelse fra politiet, men dette er nok bare toppen av isfjellet. Det finnes utallige barn i fosterhjem og på barnevernsinstitusjoner som utsettes for voldelige krenkelser, men som ikke kommer frem i dagslyset/media eller som klare saker for politiet. Barn som kanskje allerede har lidt overlast gjennom vold i nære relasjoner, blir altså på nytt utsatt for vold og overgrep mens de egentlig skulle vært trygge. Og som alltid vil ingen fra det offentlige bli straffet for det de har gjort feil, i og med at de kun har handlet ut i fra de forutsetninger "regelverket" tillot de å handle etter. Og så lenge det ikke skjer endringer vil overgrepene fortsette.

HVILKET REGELVERK ?
Så hvilket regelverk jobber egentlig barnevernet etter? De jobber etter et regelverk som i alle fall ikke er til for barnets beste, så mye kan man klart fast slå. Det finnes ingen kriterier for å ha lov til å jobbe med barn og unge, innunder barnevernets regi. Uansett hva du er utdannet som, kan du faktisk få jobb i barnevernet. Det eneste som kreves av sikkerhetsforanstaltning for det arbeidet, er en utvidet politi attest. Men en slik attest er jo ingen garanti for barnets sikkerhet - all den tid det går overgripere rundt som aldri har blitt tatt. Og som det har fremkommet før, vil overgripere søke seg til miljøer der de kan begå overgrep. Og helst til miljøer der de kan gjøre dette med minimal risk for å bli oppdaget, og tenk hvilket herlig miljø barnevernet er for disse. Et miljø der barn og unge er helt avhengige av de voksne, og barn og unge som da ofte alt er psykisk utslitte og ned trykkede.
Når det så kommer til de som etter barnevernets eget regelverk, oppfyller kravene til å bli fosterhjem etc.. Så er det fremdeles i hovedtrekk svært milde krav man må kunne oppfylle, for uten om den utvidede politi attesten. De generelle krav til fosterhjem er som følger:
- Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem.
- Stabil livssituasjon.
- Alminnelig god helse.
- Gode samarbeidsevner.
- Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse.

FOREBYGGING ET VIKTIG REDSKAP
Det vil naturligvis aldri bli mulig å hindre at noen vil kunne utsette barn for vold og overgrep. Uansett om det gjelder barn i private hjem, eller under offentlig tilsyn i fosterhjem eller på barnevern institusjon. Overgripere vil det alltids finnes, uansett. Og enkelte overgripere er utrolig dyktige til å skjule sin agenda.

Forebygging er viktig. Alt på grunnskole nivå må det satses mer på opplæring i at enhver form for vold er uaktseptabelt. Og at åpenhet rundt vold er noe positivt. Videre må forebygningen følges opp blant voksne mennesker, i form av pålagt deltagelse i passende forum. Voksne må bli mer beviste på seg selv, sine egne handlinger og sitt eget forhold til alle typer vold. Og det i alle livets faser.

Tenk bare på de som jobber i barnehage, skole, sfo etc. hvordan de faktisk kan være en fare for barns frie mentale utvikling, dersom voksen personen er i en radikalisering eller suggesjon som kan "arves/overføres" til barnet. Barn påvirkes lett av voksen personer de omgås i det daglige.

Et annet virkemiddel som kan være aktuelt når det kommer til de som skal jobbe med, eller bli fosterhjem etc. til barn og unge, er en psykologisk vurdering. En psykologisk test/screening som går i dybden, som således kan være med på å avdekke personens tendenser/tanke gang rundt vold og overgrep. Og blir det avdekket forhold som tilsier at vedkommende kan ha utfordringer i forhold til dette, så vil det måtte medføre at personen ikke blir godkjent for arbeide med barn og unge. Dette vil med nødvendighet også gjelde flere arbeidsgrupper i samfunnet ikke bare innen barnevern, men også kanskje en nødvendighet innen yrker som skole og helse. Dette med at det også har fremkommet tilfeller av vold og overgrep mot barn og unge i disse yrkes gruppene, som da også arbeider med barn og unge. I noen yrker må man ha en autorisasjon for å utføre yrket, dette er kanskje også noe som bør innføres for barnevernet. Og kanskje innføres i andre yrker som har med barn å gjøre, slik som skole og barnehager. Og hvor den psykologiske testen/screeningen må gjøres regelmessig - kanskje så ofte som en gang pr. år. 
Politiet må få bedre opplæring innen vold i nære relasjoner, slik at de kan tolke signalene til barn og unge på en mer adekvat måte enn det de gjør i dag.  http://samfunnsblikk.blogg.no/1465683842_vold__vold_i_nrerelas.html

ALL DEN TID DET IKKE SKJER RADIKALE ENDRINGER I DAGENS SYSTEM VIL ET HVERT VOLDELIG OVERGREP MOT ET BARN UNDER DET OFFENTLIGE SITT TILSYN VÆRE ET - 

OFFENTLIG  GODKJENT  OVERGREP

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

FOKUS PÅ BARNEVERNET

FOKUS PÅ BARNEVERNET


Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men startet vår aktivitet 2013. Finn ut mer ved å klikke på OM OSS under KATEGORIER. Under posten AKTIVITETER kan du se om vi har møte - annen aktivitet i nærheten av der du bor. Lurer du på noe eller vil komme i kontakt med oss, send oss en E-mail:

fokus.paa.barnevernet@gmail.comVi er også på
FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG:
FOKUS PÅ BARNEVERNET