hits

En livstids dom er avgjort etter to dager i en fylkesnemnd


Tekst: Jane-Mette Kile

Får man belyst alle sider av en sak, ja, for barnets fremtidige liv blir faktisk bare en sak i systemet.
Barnet får en DOM over sitt fremtidige liv i løpet av disse to dagene.

Kriminelle har en langt bedre rettssikkerhet enn disse barna. For det første Er det en grundig etterforskning i en kriminalsak, og man har et uskyldspresemptum som sier at alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist. Og ved den minste tvil skal man frifinnes.

Men slik er det ikke for disse barna. de må i tillegg sone hele straffen. Hlt til de blir myndige og kan bestemme selv, og man kan jo spørre seg om de da har fått et reelt valg.

For det første kan det strides om hvorvidt Fylkesnemndene er en riktig rettsinstans, en særdomstol eller bare et forvaltningsorgan, og hva med en rettferdig behandling av sin sak når man må gjennom et bitte lite nåløye for å få saken behandlet lenger enn til tingretten.

Er for eksempel fylkesnemndsledere riktige dommere?
De kalles dommere, Fylkesnemndenes vedtak fattes av 3 såkalte dommere. Leder, Fagdommer og et legmedlem.

Her hører du en lekdommer fortelle om sine erfaringer :
https://www.youtube.com/watch?v=1oVXaSzyqvI

Dersom en av lekdommerne er kritiske til fagdommer og nemndsleders avgjørelser risikerer de å bli byttet ut med systemlojale med dommere.

Heldigvis er det stadig flere som får opp øynene for det som skjer:

Sjokkerende?

Behandlinga i fylkesnemnda var en sjokkerende opplevelse og svært lite betryggende.

Det sier morens advokat Øyvind Bratlien. Også farens advokat reagerer kraftig på behandlinga i fylkesnemnda. Det var satt av tre dager til saken. Fylkesnemnda mente den hadde hørt nok på formiddagen den andre dagen.

Det ifølge Bratlien til:

  1. 2/3 av vitnene fikk ikke uttale seg

  2. Foreldrenes advokater fikk ikke holde sine sluttinnlegg

 - Det er all grunn til å tro at utfallet ble påvirket av saksbehandlinga, sier Bratlien.

Han reagerer også kraftig på begrunnelsen for at foreldrene mistet foreldreretten, nemlig mors personlighet.

 - Det er kun basert på en time i vitneboksen, ingen sakkyndig vurdering, sier Bratlien."

https://www.nrk.no/ho/advokater-sjokkert-i-barnevernsak-1.7939851

Dette er realiteten, dere. Skal vi fortsette å godta at barn dømmes til livstid borte fra sine egne familier på et så tynt grunnlag?

EMK artikkel 8 er klar på at dette kun skal skje når det er kompetente myndigheter som avgjør saken.

Mitt spørsmål er om dette er godt nok.

Våre fremste såkalte eksperter hevder at rettssikkerheten er godt ivaretatt for disse barna.
 

3 kommentarer

Anonym

15.11.2016 kl.18:41

Her var det mange fakta feil.

For det første får man ingen dom i fylkesnemda, men en nemdsavsigelse.

For det andre så har ikke fylkesnemda noen dommer, men en nemdsleder.

For det tredje finnes det ikke noen lekdommere i fylkesnemda, kun nemdsmedlemmer.

Tror denne organisasjonen her føyer seg inn i rekken som særs useriøse.

Kanskje på tide med en fakta sjekk, før de legger ut slik tull som dette.

Kan være at enkelte tror på dette tøvet.

Ordentlig fakta finnes:

https://www.regjeringen.no/no/dep/bld/org/etater-og-virksomheter-under-barne--likestillings--og-inkluderingsdepartementet/fylkesnemndene-for-sosiale-saker/id418110/

http://barneombudet.no/dine-rettigheter/til-et-barnevern/hva-er-fylkesnemda/

http://www.fylkesnemndene.no/

FOKUS PÅ BARNEVERNET

28.11.2016 kl.22:39

Takk for oppklaringen, Anonym Det er viktig å holde seg til fakta.

Kris

15.06.2017 kl.08:48

Kan ikke tro at denne kommentaren har fått stått for seg selv så lenge, som kun er kverulering rundt hva som er riktig ordbruk. Rettsikkerheten og realiteten i fylkesnemnd blir ikke noe bedre ved at man kaller det ved rett navn. Det er langt fra første saken det henvises til, der familien ikke får samme mulighet til å legge fram sin side av saken, som barnevernet, for ikke snakk om forskjellen på mulig bruk av advokattimer i en slik sammenheng.

Skriv en ny kommentar

FOKUS PÅ BARNEVERNET

FOKUS PÅ BARNEVERNET


Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men startet vår aktivitet 2013. Finn ut mer ved å klikke på OM OSS under KATEGORIER. Under posten AKTIVITETER kan du se om vi har møte - annen aktivitet i nærheten av der du bor. Lurer du på noe eller vil komme i kontakt med oss, send oss en E-mail:

fokus.paa.barnevernet@gmail.comVi er også på
FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG:
FOKUS PÅ BARNEVERNET