hits

Et samarbeid for barnets beste?

Familie i sofa som beundrer sitt nyf?dte barn
Tekst: Jane-Mette Kile

Foreldre overkjøres av barnevernet med begrunnelse at de ikke har barnevernfaglig utdannelse, og dermed har de ikke den grunnleggende kunnskap om hva som er best for barna.

Men hvem er det som er personlig involvert og som virkelig har et genuint ønske om at barna skal lykkes i livet?

Er det foreldre, eller er det en utenforstående som skal forsøke å sette seg inn i barnets situasjon? (Om det er barnet eller foreldrene som er i fokus blir en annen diskusjon)

Det finnes tiltak som skjelden brukes, og det er f.eks familieråd.

Framfor et samarbeid velger barnevernet å sende saken inn for fylkesnemndene. Da distanserer man seg ytterligere bort fra den genuine involveringen i barnet, men blir en sak. Man har såkalt kontradiksjon som skal ivareta alle parters rett til å opplyse nemndsleder, fagdommer og det alminnelige medlem i Fylkesnemnden om hva man mener er best for barnet som nå kun er blitt et saksnummer.

"Kari og Ola" blir mor og far, og omtales ikke lenger med sine egne navn. Og barnet har blitt et saksnummer med en egen mappe.

Heretter er det konklusjonene i denne mappa som skal beskrive både Kari, Ola og deres barn.

Det er tatt til orde for å boikotte hele fylkesnemnda. Hva med å samarbeide framfor å føre denne krigen?

Einar Salvesen sier her:

"Som i så mange andre yrker som har med kompliserte menneskelige faktorer å gjøre, dreier det seg langt på vei om personlig egnethet, empati og vektlegging på å skape dialogorienterte organisasjoner. Etter mange fagfolks klare oppfatning, er ikke dette tilfellet med norsk barnevern i dag.

Diffuse eller mindre alvorlige bekymringsmeldinger som ofte kunne vært håndtert gjennom god dialog med familien, tydelighet fra barnevernets side, kombinert med tillitskapende tiltak, fører isteden til at barn til relativt uskyldige foreldre kan risikere å bli hentet i barnehage og skole av politi. Det skjer ofte med akuttvedtak som fører til omsorgsovertagelser som viser seg å være altfor svakt fundert."
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Barnevernet-ma-vage-a-bruke-sunn-fornuft-37933b.html

 

Hva med foreldrenes sunne fornuft? Hva med deres ressurser? Når hele familien skal beskrives i en mappe som skal legges fram fylkesnemnda er det kun subjektive fortolkninger som legges til grunn, men det er tydelig at nemndsleder mener at det er den faglige kompetansen som forteller hvorvidt man har sunn fornuft eller ikke.

Et samarbeid vil også sikre barna en medvirkning.

Vi må jobbe for å bryte ned denne muren og få til et samarbeid. Det er faktisk slik at det beste for barna er å få vokse opp med sine egne foreldre, og vi må jobbe for at antallet barn som flyttes og som dermed også risikerer store problemer som følge av å bli fratatt sine egne familier oppstår.

Barn i såkalte "utsatte familier" har også rett til å få de beste muligheter her i livet, og vi må jobbe for at det legges til rette for at de får disse mulighetene også mens de bor hjemme.

Det må jobbes for at foreldre ikke må kjempe til utmattelsen tar dem for å få den hjelpen de trenger for at deres barn skal ha like muligheter som andre.

Det er rett og slett tragisk å se hvordan foreldre motarbeides når de søker hjelp, og at alle mulige hjelpetiltak settes inn etter at barnet er flyttet i fosterhjem.

Er det noen som tror at det finnes foreldre som ikke ønsker det beste for sine barn? 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

FOKUS PÅ BARNEVERNET

FOKUS PÅ BARNEVERNET


Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men startet vår aktivitet 2013. Finn ut mer ved å klikke på OM OSS under KATEGORIER. Under posten AKTIVITETER kan du se om vi har møte - annen aktivitet i nærheten av der du bor. Lurer du på noe eller vil komme i kontakt med oss, send oss en E-mail:

fokus.paa.barnevernet@gmail.comVi er også på
FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG:
FOKUS PÅ BARNEVERNET