hits

Utsettes våre barn for et hasardspill?Hvilken moral har saksbehandlere og dommere som tar en avgjørelse på vegne av våre barn?

Risikoen ved omsorgsovertakelse skal være vurdert når barneverntjenesten går til fylkesnemndene for å overta omsorgen for et barn, og det stilles da et spørsmål om denne risikoen er vurdert. Når dommerne så får til svar at det er en overveiende risiko for f.eks "skjevutvikling" ved å bli boende hos foreldrene, så skal denne risikoen vært vurdert, men forstår saksbehandleren hva barnet virkelig utsettes for, eller er det slik at dommerne har en overdrevet tro på dennes faglige kompetanse?

Dette viser seg jo også når man skal opptre som vitne i en slik sak. Man blir rett og slett latterliggjort fordi man ikke har den rette kompetansen til å uttale seg.

Fagidioti er erstattet med sunn fornuft. Og til tross for at man har tilsvarende lang utdannelse og mange års praksis samt livserfaring som tilsier at man faktisk kan uttale seg, så blir man ikke tatt på alvor dersom man ikke har den rette tittelen.

Det er på tide at vi slutter å tie og lukker øyne og ører. Vi er nødt til å se på de store skadevirkningene en omsorgsovertakelse har.


Vi vet alle at barnevernsbarna har en større risiko enn andre til å få psykiske problemer, misbruke rusmidler, utføre kriminelle handlinger osv.

Så hvorfor ser det ut til at disse faktorene ikke tas med i betraktningen før barn tas ut av sin egen familie?

Bør ikke ansatte i barnevernet være klar over denne risikoen?

"Moral hazard also arises in a principal?agent problem, where one party, called an agent, acts on behalf of another party, called the principal. The agent usually has more information about his or her actions or intentions than the principal does, because the principal usually cannot completely monitor the agent. The agent may have an incentive to act inappropriately (from the viewpoint of the principal) if the interests of the agent and the principal are not aligned." https://en.wikipedia.org/wiki/Moral_hazard


Hvem bør stilles til ansvar når det viser seg at en omsorgsovertakelse viser seg å ha skadet et barn?

Hvor er moralen? 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

FOKUS PÅ BARNEVERNET

FOKUS PÅ BARNEVERNET


Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men startet vår aktivitet 2013. Finn ut mer ved å klikke på OM OSS under KATEGORIER. Under posten AKTIVITETER kan du se om vi har møte - annen aktivitet i nærheten av der du bor. Lurer du på noe eller vil komme i kontakt med oss, send oss en E-mail:

fokus.paa.barnevernet@gmail.comVi er også på
FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG:
FOKUS PÅ BARNEVERNET