hits

Utsettes våre barn for et hasardspill?

Hvilken moral har saksbehandlere og dommere som tar en avgjørelse på vegne av våre barn?

Risikoen ved omsorgsovertakelse skal være vurdert når barneverntjenesten går til fylkesnemndene for å overta omsorgen for et barn, og det stilles da et spørsmål om denne risikoen er vurdert. Når dommerne så får til svar at det er en overveiende risiko for f.eks "skjevutvikling" ved å bli boende hos foreldrene, så skal denne risikoen vært vurdert, men forstår saksbehandleren hva barnet virkelig utsettes for, eller er det slik at dommerne har en overdrevet tro på dennes faglige kompetanse?

Dette viser seg jo også når man skal opptre som vitne i en slik sak. Man blir rett og slett latterliggjort fordi man ikke har den rette kompetansen til å uttale seg.


Fagidioti er erstattet med sunn fornuft. og til tross for at man har tilsvarende lang utdannelse og mange års praksis samt livserfaring som tilsier at man faktisk kan uttale seg, så blir man ikke tatt på alvor dersom man ikke har den rette tittelen.

Det er på tide at vi slutter å tie og lukker øyne og ører. Vi er nødt til å se på de store skadevirkningene en omsorgsovertakelse har.Bildet er hentet fra internett.Vi vet alle at barnevernsbarna har en større risiko enn andre til å få psykiske problemer, misbruke rusmidler, utføre kriminelle handlinger osv.

Så hvorfor ser det ut til at disse faktorene ikke tas med i betraktningen før barn tas ut av sin egen familie?

Bør ikke ansatte i barnevernet være klar over denne risikoen?

"Moral hazard also arises in a principal?agent problem, where one party, called an agent, acts on behalf of another party, called the principal. The agent usually has more information about his or her actions or intentions than the principal does, because the principal usually cannot completely monitor the agent. The agent may have an incentive to act inappropriately (from the viewpoint of the principal) if the interests of the agent and the principal are not aligned."https://en.wikipedia.org/wiki/Moral_hazard


Hvem bør stilles til ansvar når det viser seg at en omsorgsovertakelse viser seg å ha skadet et barn?

Hvor er moralen?

Tekst: Jane-Mette Kile 

3 kommentarer

en mor

27.11.2016 kl.13:32

De fleste kjenner til Et juleeventyr.....onkel Scruge. I år har jeg hatt noen tanker om dette. Passer fint sammen med det du har skrevet her.

De som fjerner barn fra familie og kjære, de slipper å se konsekvensene. Hvor feil er ikke det?

De ser ikke barnets smerte ved å ikke få være hos mamma på morsdagen. Mitt barn ringte meg, og hun hadde det vondt. Ønsket så gjerne å få være sammen med oss, kose seg slik vi bruker. Denne dagen vet jeg det ble krangel i fosterhjemmet, hun syntest jo det ble så feil og vanskelig å feire morsdag til fostermor. Fostermor ble sint, fortalte henne at hun ødela hele morsdagen for henne. Dette var bare en dag, et lite eksempel. Og barnet mitt tør ikke fortelle noen andre enn mamma om det som er vanskelig. For hun er redd for å bli flytta hvem vet hvor.....og dette er også noe som fostermor har trua henne med i krangel.

Nå før jul, ei jul med en for lite.....så ønsker jeg alle og enhver et jule eventyr. Alle som har gitt et smil, sendt ei fin melding på tunge dager, tilbydt seg å vitne for oss......alle disse som har gjort små eller store ting som har betydd så mye......disse skulle så gjerne fått et jule eveventyr der de fikk sett hvor mye det har betydd for meg og mine.

Alle disse andre.....som har bidratt til at barnet mitt ikke får være hjemme. Som har gitt så mye sorg og smerte hos alle mine. Barnet mitt sin redsel og savn, søsken sin sorg, min smerte og lidelse som mamma, mine foreldre....dobbelt ramma som mor og far til meg...og som besteforeldre til barna. Så mange rammes, ikke bare familien men også barn i nabolaget som ble redde og utrygge. Alle de som har bidratt til dette......alle disse ønsker jeg av hele mitt hjerte et jule eventyr....både i år og i alle andre juletider. Måtte de bare fått en liten tur rundt og sett og kjent på bare litt av all den smerte som de har forårsaka. Fått se og kjenne på bare noen av konsekvensene til barnet og alle oss andre som lider av dette.

Flere og flere av de som har vokst opp som fosterbarn deler sine historier. Flere grusomme som en kasteball, postpakke som er blitt flytta rundt.

Tenk om noen av disse ville sende.....informere de som har vært viktige brikker for at dette kunne skje om hva slags oppvekst de har fått? Sende saksbehandler, bekymringsmelder osv en saklig kort oppsumering om hva oppvekst under offentlig omsorg har betydd...? Gi et lite jule eventyr til de som fortjener det enten det er på godt eller vondt.

Bare noen tanker fra ei mor som ikke gleder seg til jul. Men et jule eventyr ønsker jeg mange.....til alle som har brydd seg både på godt og vondt.

FOKUS PÅ BARNEVERNET

28.11.2016 kl.22:48

en mor: Det du skriver her er også uhyrlig viktig!

FOKUS PÅ BARNEVERNET

29.11.2016 kl.09:33

en mor: Dersom du ønsker å dele din historie med oss, så kan du sende den på mail, så kan vi publisere.

Skriv en ny kommentar

FOKUS PÅ BARNEVERNET

FOKUS PÅ BARNEVERNET


Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men startet vår aktivitet 2013. Finn ut mer ved å klikke på OM OSS under KATEGORIER. Under posten AKTIVITETER kan du se om vi har møte - annen aktivitet i nærheten av der du bor. Lurer du på noe eller vil komme i kontakt med oss, send oss en E-mail:

fokus.paa.barnevernet@gmail.comVi er også på
FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG:
FOKUS PÅ BARNEVERNET