hits

Hva tvinges foreldre til å utsette sine barn for?Det hevdes at omsorgsovertakelse sal være den absolutt siste utvei. og det stilles høye krav til rettssikkerhet og dokumentasjon (Foto privat)

 

 

Jeg må gå nå. Og ikke gråt kjære barn. Du har det jo så fint her du er. Her har du jo alt du trenger og mere til. Du har jo fått et godt sted å være nå.
 


Mens man har en kamp inne i seg selv fordi tårene er forbudte og alt man vil er å holde dette barnet inntil seg og trøste og fortelle hvor mye man elsker det og mer enn alt annet her i verden vil være sammen.

Man kjenner på bekymringer og lurer på hvordan har barnet mitt det, og man hører barnet rope, ta meg med, ta meg med. jeg vil ikke være her, hvorfor tar du meg ikke med. Det er jo hos deg jeg vil være.

Men tårene må man holde tilbake, for ellers får man ikke lov å treffe sitt barn mer. For om man viser sin sorg over adskillelsen og sorg over å ikke få være den som trøster og bæreri hverdagen, så er man en dårlig mor eller far.

Dette ble jeg også fortalt for 25 åt siden, og jeg gjorde det. jeg holdt mine tårer og mine følelser for meg selv.
Barnet mitt fikk vite at mamma vil egentlig ikke ha deg, og du har det jo så bra her som du er nå. Du vet jo hva din mor har gjort, og du kan jo ikke være hos henne.

Men barnet mitt fikk komme hjem. Det var blitt skrevet rapporter som beskrev meg som person, og det var mer enn godt nok dokumentert hvilken "dårlig mor" jeg var. To år gikk det før vi ble gjenforent.

Men hva med livet etter dette og alle tåreløse avskjeder. Jo, De brant seg fast i barnets undervevissthet, og det sitter der enda.

For disse barna traumatiseres av adskillelsen, og av at de tror at foreldrene ikke ønsker å ha dem eller elsker dem. Og hva gjør det med selvfølelsen til et barn, og hvordan skal disse noen sinne kunne stole på at noen virkelig elsker dem og blir hos dem i framtiden?

Kjære medmenneske. Jeg håper virkelig at du kan tenke over dette, for dette er nemlig hverdagen for både barn og foreldre i Norge i dag, og vi risikerer å få enda flere rotløse unge ved å la dette få fortsette.

Jeg sier ikke at vi ikke skal ha et barnevern, men det må virkelig være absolutt siste utvei å skille barn og foreldre. Det må ikke være så lett som det er i dag, og man kan ikke si at sakene er godt dokumentert så lenge dokumentasjonen bare er svada av subjektive fortolkninger gjort av enkeltpersoner og igjen bekreftet av systemlojale fagpersoner.
Det finnes ingen instans som virkelig kvalitetssikrer innholdet i det som legges fram av dokumenter.

Kjære medmenneske. Jeg håper du velger å tro på de som forteller deg hvorfor de har blitt fratatt omsogen for sine barn. Da kan det også hende du blir invitert til å se på disse dokumentene, og det kan tenkes at du forstår at det ikke er noen anen grunn til at man blir fratatt omsorgen for sitt barn enn det foreldrene forteller.

For det er nemlig slik at denne såkalte faglige vurderingsevnen er tilfredsstillende hos de som jobber i barnevenet. Det holder faktisk at de skriver i sine velformulerte dokumenter at "Vi undrer oss over", og så kommer de med en hypotese.

Kan man da si at en sak er godt dokumentert?"
Strenge krav

? Generelt kan jeg si at vi har strenge dokumentasjonskrav, der vi skal ha sannsynliggjort det barnevernet sier via skriftlig dokumentasjon. Dersom saken er dårlig belyst, kan vi stoppe den, sier han.

Fylkesnemnda er et forvaltningsorgan som fatter vedtak og følger de samme prosessregler som for domstolen."

http://www.vol.no/nyheter/andoy/2016/05/29/%E2%80%93-Har-strenge-dokumentasjonskrav-12801545.ece

Kjære medmenneske jeg håper du velger å se og høre, for dette må vi sette en stopper for.
La oss få lov å vise deg noe av denne dokumentasjonen, så kan du selv bedømme hvorvidt det du ser av dokumentasjon viser at en sak er godt nok belyst.

Jeg kan fortelle deg hva disse store bunkene at dokumenter inneholder.

Det kan være alt fra notater om at man har hatt telefonsamtaler med foredlre til de mest groteske framstillinger av et menneskes personlighet.
Og dersom man har noe som er positivt om vedkommende, så utelates dette.
Denne dokumentasjonen er faktisk en demoniserende beskrivelse av et annet menneske, og enhver som leser en så ubalansert beskrivelse av et annet menneske vi automatisk dømme.

Vær snill å sjekk dette ut.

La barna få slippe å skilles fra sine foreldre med frykt for å ikke få se dem igjen på lange tider. La barna få slippe å lure på om de er elsket og ønsket.

Dette er vi mange som kan bekrefte. Barn som sliter i årevis og langt op i voksen alder.

Vær så snill å åpne dine øyne, dine ører og din munn.

Med vennlig hilsen Jane-Mette kile
Leder for Fokus På Barnevernet.


 


 

4 kommentarer

En mamma

15.01.2017 kl.13:43

Hva blir gjort mot fosterbarn.....?

Kjenner så godt igjen at både fosterforeldre og barnevern faktisk fortalte barnet mitt at mamma synest det er best at du bor i fosterhjem. Mamma har egentlig gitt deg opp.

Noe så stygt. Noe så usant. Barnet mitt var livredd for at det kunne være sant. For disse tinga såra langt inn i det innerste.

Barnet mitt fortalte meg det heldigvis. Jeg svarte at det ikke er sant. Aldri om jeg skal gi opp, det er tross alt også et løfte som barnet mitt har bedt meg om. Så jeg minte barnet på det, og sa at når noen forteller noe om meg så skal barnet mitt kjenne godt etter i hjertet sitt for der finnes svaret. Og at hun aldri mer skal være redd for at det som blir fortalt kan være sant, bare ring og spør meg. Jeg har også fortalt barnet mitt at egentlig spiller det ingen rolle hva fosterforeldre og barnevern kan si om hva jeg mener, gjør eller vil.....for barnet mitt kjenner sin mamma og kan selv tenke over om dette hørest sant ut eller ikke.

Jeg har sagt til barnet mitt at jeg ikke har lyst å bruke den lille tiden vi har sammen til å snakke om hva som skjer fremover. At barnet mitt må prøve å fortsette å stole på meg selv om jeg ikke vil fortelle noe.

Barnet mitt forteller at fosterforeldre er bekymra for om jeg snakker om 'sak', så hun skjønner derfor godt at jeg ikke vil det. Og sier selv at de som er så redde for at mamma maser........det er de som selv ikke klarer å la være å snakke om slike ting. Så den eneste som ikke prøver å mase eller tulle med hodet hennes er nettopp mamma som de selv snakker negativt om til barnet.

Uansett hva som skjer, så skal mitt barn alltid vite at jeg er inderlig glad i og stolt av henne. Aldri om jeg kan la barnet mitt tro at fosterforeldre har rett i at jeg ikke vil ha henne. Ubetinga morskjærlighet skal det aldri være noen tvil om.

Jeg tør ikke tenke på hvordan barnet mitt ville hatt det om barnet var yngre eller hadde svakere vilje. For mitt barn er tross alt så stor at hun vil aldri glemme hvordan det var hjemme, hun fikk vokse opp og ble formet av å vite at mamma er alltid glad i henne og mamma er til å stole på.

Vi var et hjem uten vold og rus, vi har hatt det trygt og godt hjemme med både latter og glede. Frem til skolen ble så bekymra og sendte barnevern inn som elefanter i et glassmagasin. Et barnvern som skremte og traumatiserte både voksne og barn.

Et barnvern som dukka uanmeldt opp på skolen for å snakke med barnet.

Et barnvern som ikke trodde på barnet.

Et barnvern som skremte livet av barnet som forstod så alt for godt hva de sa uten selv å skjønne det.

Forstår folk at dette kan gjørest mot et hvilket som helst barn som barnvern er bekymra for?

At en slik samtale med to fremmede damer blir gjort uten at barnet ditt har en kjent og trygg voksen person der?

At ingen har kontroll på hvordan slike samtaler blir gjort eller hva som blir skrevet i referat....?

Alle foreldre burde tenke godt over hvordan deres barn ville reagert og tålt noe slikt. Hvor redd blir barna når barnvern forteller at de ikke har det bra hjemme og er klar på at de ikke tror på barnet som ikke er enig....?

Mitt barn tør fortsatt å fortelle at hun vil hjem til mamma. Det er ingen selvfølge at barn tør, for hvem beskytter barna mot fosterforeldre som er sterkt negativ til all kontakt med foreldre, søsken og besteforeldre...? Barnet mitt vet veldig godt at fosterforeldrene blir stressa og sinte fordi hun forteller at hun vil hjem. Når det er slike fosterforeldre så kreves det utrolig sterk vilje fra barnet å fortsette å ønske kontakt.

Jeg tør ikke tenke på hvordan mitt barn ville hatt det og hvor stor skade som ville blitt påført om barnet var yngre og mer påvirkelig. Huska mindre og var svakere. For det er tross alt viktig at det skal godt gjøres at de får mitt barn til å slutte å stole på mamma og det er viktig at hun ikke blir fratatt tryggheten i at mamma alltid er glad i henne og at jeg ikke gir henne opp.

Men hvor stor skade skjer når jeg som mamma ikke kan beskytte henne mot den skade som andre gjør?

Forståelse, respekt, omtanke og uforbeholden kjærlighet er det jeg har å gi barnet mitt nå. Riktignok på fysisk avstand, men jeg har fortalt henne at det som bor i hjertet er det aller viktigste. Så i hjerte og tanker er jeg der hos henne. Alltid.

Så lenge barnvern er der.......så lenge hun er tvunget til å bo i fosterhjem har jeg ingen mulighet til å beskytte henne mot andres manglende forståelse og manglende kjærlighet.

Barnet mitt kan stole på at jeg holder løftet som hun har bedt om. At jeg aldri gir opp. Det er tross alt også det eneste hun krever fra sin egen mor, og når hun selv klarer å stå på det hun ønsker så inderlig så må jeg som er voksen også klare det.

FOKUS PÅ BARNEVERNET

20.02.2017 kl.13:09

En mamma: Kan vi få lov å benytte denne kommentaren til å belyse hvordan barn kan reagere?

en mor

15.01.2017 kl.19:28

Strenge krav til dokumentasjon....?

Det er så godt som ingen krav til dokumentasjon.

Det får heller ikke konsekvenser å lyve eller å gi feil fakta info.

Foreldre har innsynsrett.

Barnvern kan likevel unnlate å gi enkel informasjon selv når de blir bedt om det.

Barnvern kan holde tilbake svært mye og viktig informasjon også før en sak.

Hørest det utrolig ut..?

Jeg har selv lest gjennom, og ser at det er mye mye som mangler.

Det er ganske innlysende når det mangeler mailer som jeg selv har.....både fra meg selv og advokat.

Dessuten når det dukker opp ting som jeg ikke hadde fjerneste anelse om......og det vises til tidligere informasjon som da ikke finnes i papirene som jeg har fått...?

Så min liste over dokumenter av forskjellige typer og viktighet som mangler er bare stadig økende.

Finner referat som er skrevet mange måneder etter møte.....

Har referat med feil sitat fra advokat

Det er egentlig så enkelt og greit at du har forstått lite om du tror at du har noen rettsikerhet i møte med barnevern.

Når det gjelder nemda......så husk at den ikke bare kan være partisk med barnvern, men den forholder seg tross alt bare til de dokumenter som er sendt inn.

Så når barnvern gjør feil i sin undersøkelse......ja da er det jo dette som nemda får og behandler som en sannhet.

Så jeg tror at Solveig Horne kan bare styrke barnvern så mye hun ønsker, men så lenge det er så dårlige holdninger til de enkleste ting av rutiner og respekt for lover og regler så tror jeg ikke det kan bli bedre før slike enkle ting er på plass.

Liv torill nordahl

03.01.2018 kl.06:19

I Lyngen Kommune er fosterhjem ikke godkjente. Men utbetales 21000kr mnd i 14 mnd. Bufetats kurs der punkt en er: lære om viktigheten med barn og foreldres relasjon. Men Lyngen har måttet få særordning der Fnkonvensjon, Menneskerettighetene, Norsk lov brytes på alle punkt. Hvorfor kun Lyngen? Og barn på 5 år blir seksuelt utnyttet av eldre gutter. Ordfører..lærer anmelder til politi Lyngen. Alt kommer frem på barnehuset av 6 åringen. Men Bvsjef plasserer barnet hos overgriper i hjemmet der han bor. Også ulvolig etter lovverket som godkjent fosterhjem. Kan DU svare på hvorfor dette kun skjer i Lyngen kommune? Selv ordfører og førskolelærer klarte ikke se på alle overgrep bv.sjef T Mortensen er med på mot barna. Og ei mor har ikke sett barnet på ett år, kun ulovlig der 8 åringen har rømt e gang i 2017 til mamman. Stikk av fra skole og vet 2 uniformert politi tar jenta med makt. Men først ropes inn at politi kommer nå. Og sorte hansker tas på. Er det sånne omstendigheter barn er lykkelig?? Der de ca 2 år har 11 hull i tenner mot null da barna bodde hjemme hos adjunkter som foreldre. 4 år hadde bv sak etter sak. Alt hennlagt. Men tar barna når far alene hjemme er syk med lungebet og fått pencelin, cosylan. Bv m politi tar ungene. Der sto at dynen lå i sofa og far tok 7-8min før at ytterdør åpnes. Bv Lyngen fikk sak i nemnd om nullsamvær m barnet til moren. Et besøksforbud der hun skrev på fb om xn. Ga politi b.forbud. retten til adv og info fikk moren ikke. Alt foregikk over morens hode da hun var syk av smerter i kroppen av å miste det kjæreste. De tok jenta tross null b.meldinger fra offentlige, kun b.fars gam og venner. TORKELSEN, svar oss som urett mistet barna våre. Vi e høgskole utd med bachlergr. Enhetsledere m.m. full b.h til barna og to gang med turn å svømming hver uke. Helsesøster, lege, tannlege var meget fornøyd og bh sa kun positivt ang barnna. Er det rike folk som lager lov ettersom det måtte passe. Eller er loven for alle?? Ikke i Lyngen eller bv Tromsø. Skjekk ut dette og regjeringen blir rystede. Med alle nordmenn. Rike =losje=korrupte. Er Norge blitt sånn som straffer egne, selv om vi deler ut pris for mot, og jobben for sosiallov. Likt for alle. Er det kun AP som tenker sånn. Hjelp de stakkars barna og deres foreldre. De vil ta saken ril EUs domstol.

Skriv en ny kommentar

FOKUS PÅ BARNEVERNET

FOKUS PÅ BARNEVERNET


Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men startet vår aktivitet 2013. Finn ut mer ved å klikke på OM OSS under KATEGORIER. Under posten AKTIVITETER kan du se om vi har møte - annen aktivitet i nærheten av der du bor. Lurer du på noe eller vil komme i kontakt med oss, send oss en E-mail:

fokus.paa.barnevernet@gmail.comVi er også på
FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG:
FOKUS PÅ BARNEVERNET