hits

ForeldrefientlighetNår man møter i rettsapparatet i barnevernssaker her i landet er det tydelig at det florerer familiefientlige holdninger. Dette kan man se av de rapporter som fremlegges som bevis for foreldrenes manglende omsorgsevner. Det finnes ikke spor av noe som helst positivt. Retorikken som brukes i framleggelsen er også slik at når man leser det som eventuelt kunne vært positivt, så er det skrevet på en sli måte at man finner en undertone av tvil om at observasjonen som har blitt beskrevet er feil.
For eksempel "Hjemmet er usedvanlig rent og pent", Foreldrene fremstår som..."

"I USA har det foregått et skifte i barnerettspraksis, rettssakkyndighet og vektlegging av faren for «foreldrefiendtlighet» i saker som gjelder barnefordeling og offentlig omsorgsovertakelse av barn. Norsk rettspraksis er fortsatt preget av overdreven tiltro til sakkyndige. Ved å bedre rettssikkerheten og likeverdigheten i omsorgstvister kan vi sikre barns utviklingsmuligheter og deres psykiske, biologiske og sosiale velferd."

Her i landet opplever vi stadig at det er barn som vokser opp i fosterhjem som etter hvert får en stor avstand til sine foreldre, og vi mener dette skyldes at både barneverntjenesten og fosterforeldre er med på å fremmedgjøre barna fra sine foreldre. Det er i dag snakk om at barna skal "Ha kjennskap" til sine foreldre, men ikke kjenne dem. Dette for at barna skal få tilknytning til sine fosterforeldre.

Og hvilke forklaringer får barna? Hva blir de forklart som årsak til at de ikke får bo hjemme hos sine egne?

"I omsorgstvister der et barn tvinges til å ta avstand fra en forelder det holdes borte fra, føres barnet inn i slike fremmed- og fiendtliggjørende prosesser. Den forelderen som urettmessig holder barnet borte fra den andre og fra omsorgspersoner fra den utstøtte forelderens familie, får ikke sjelden støtte fra terapeuter, sakkyndige og myndighetspersoner (8). Ofte er støtten motivert av empatiske overdrivelser og sentimentalitet i forholdet mellom klienten på den ene side og terapeut eller myndighetsperson på den annen. Det er viktig å presisere at i noen tilfeller er den forelderen som holdes borte fra barna, en fare for både barna og den andre forelderen (9). I APAs håndbok er man tydelig på kun å bruke begrepet «parental alienation» i de tilfeller der den utstøtte omsorgspersonen har akseptable omsorgsevner (2)."

Vi frykter at med den store økningen vi ser av omsorgsovertakelser, så vil resultatet bli rotløs ungdom.

"Hvis barnet mister kontakten med én eller begge foreldre, uten at det gjennom en saklig og upartisk utredning påvises alvorlige mangler og misforhold, er dette å anse som et grovt traumatisk overgrep. Selv om det er et faktum at barn utsettes for mishandling av biologiske foreldre, ønsker ikke den amerikanske psykologforeningen å lukke øynene for at tapt foreldrekontakt uten saklig grunn også representerer et grunnleggende og skadelig overgrep mot barn, på linje med andre former for omsorgssvikt. De sosiale og biologiske konsekvensene av slike traumer er i økende grad kartlagt i litteraturen (15) og omfatter også foreldrefiendtlighet (16, 17)."

Når skal vi se at antallet omsorgsovertakelser reduseres og familier tilbys hjelp til å fungere sammen på en måte som virker?

"Vi vil derfor fremholde at barnepolitikken i sterkere grad må vektlegge forskningsfunn om at foreldrefiendtlighet og foreldrefremmedgjøring er skadelige og utviklingstruende faktorer for barn. Samfunnets politiske, juridiske og profesjonelle institusjoner bør også kritisk revurdere om barnets rett til kontakt med sine biologiske foreldre skal reduseres fra en grunnleggende verdi til et instrumentelt hensyn underlagt profesjonelles vurderinger. Vi frykter at et slikt verdiskifte representerer et utilbørlig og autoritært angrep ikke bare mot foreldre, men også mot barns utviklingsmuligheter og psykiske, biologiske og sosiale velferd."

http://tidsskriftet.no/2016/09/kommentar-og-debatt/nar-barn-skades-med-de-beste-hensikter

Jane-Mette Kile

 

3 kommentarer

Anne Kathrine Amundsen

09.01.2017 kl.11:47

Hei

Ja dette er et kjent problemstillinger som bv ikke har noe kunnskaper om eller kompetanse på, og er det letter å støtte den enn av foreldrene til sak, gjør alt at den enn foreldre ikke skal ha noe informasjon eller kontakt med barnet... Og kommer det løser påstander om psykiske ustabil og andre påstander som ikke er sant...

FOKUS PÅ BARNEVERNET

10.01.2017 kl.00:39

Anne Kathrine Amundsen: Vi er veldig klar over dette problemet, og dette er noe vi vil jobbe for å få en endring på.

Marianne Osmundnes

25.04.2017 kl.12:59

Da må dere jobbe raskere ! Slutt å prek begynn å handle ❗️ Disse stakkars barna har ikke tid til å vente ❗️ Det gjøres overgrep fra bv sin side fler ganger om dagen, det er ikke holdbart! Ikke ta barna ut fra hjemmet om det ikke strengt tatt er nødvendig ! Sett inn tiltak i hjemmet . Strengt tatt nødvendig er: Rus og vold ! Alt det andre kan faktisk jobbes med i hjemmet. Hilsen en forhenværende miljøarbeider fra en instutisjon !

Skriv en ny kommentar

FOKUS PÅ BARNEVERNET

FOKUS PÅ BARNEVERNET


Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men startet vår aktivitet 2013. Finn ut mer ved å klikke på OM OSS under KATEGORIER. Under posten AKTIVITETER kan du se om vi har møte - annen aktivitet i nærheten av der du bor. Lurer du på noe eller vil komme i kontakt med oss, send oss en E-mail:

fokus.paa.barnevernet@gmail.comVi er også på
FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG:
FOKUS PÅ BARNEVERNET