hits

Fattigdom = omsorgssvikt?Vi vet at barnehagepersonell og lærere blir bedt om å følge med på barna til "fattige" foreldre. Det samme gjelder foreldre uten høyere utdannelse.

Er det virkelig slik at barna til de "fattige" har det så mye verre enn andre?

Eller handler dette om mulighetene man har til ¨sørge for tilstrekkelig rettsikkerhet? Har man god økonomi, så er man ikke avhengig at fri rettshjelp. Da kan man sørge for å ha med seg egen advokat i møter med barneverntjenesten og sørge for at alt som skjer i en undersøkelsessak skjer på lovlig måte.

Den dagen "fattige" får oppnevnt egen advokat er dette for sent i forløpet og skaden er skjedd. Rapporter er skrevet og dokumentasjonen er klar til å presenteres i fylkesnemnda på barneverntjenestens premisser.

"?Jeg tror det kan være vanskeligere å avdekke omsorgssvikt i slike familier. Mye fungerer bra, og de er kanskje bedre til å tildekke det som ikke er bra. Barn fra «fattige» familier oppdages ofte allerede på helsestasjonen eller andre steder fordi familien tidlig er i kontakt med Nav og andre hjelpeinstanser. Barn i «rike» familier fanges kanskje først opp i skolealder, sier barnevernkonsulent Iselin Furnes Mosti.

?Det er nok også vanskeligere for de fra høy sosial klasse å erkjenne at de trenger hjelp. De oppfatter seg selv som ressurssterke og ikke som typiske «barnevernklienter». Da blir terskelen for å ta kontakt høyere, sier barnevernkonsulent Astrid Fjær.

?Jeg tror også at terskelen er høyere for folk rundt «rike» familier til å melde fra når de ser problemer, sier barnevernskonsulent Marit Solem.

?Reagerer dere helt likt i møte med en uføretrygdet mor og i møte med en rik, høyt utdannet mor?
?I utgangspunktet forbereder vi oss helt likt på slike møter, samtidig som vi tilpasser kommunikasjonen ut fra hver enkelt familie, sier Lund Gjøstøl.

?Ressurssterke stiller ofte større krav til oss. De har ofte et større nettverk, og det kan virke inn på hvordan vi oppfatter familien. Men det er barnets situasjon og behov som skal være avgjørende, sier faglederen.

?Jeg synes vi er flinke til å møte hver familie uavhengig av bakgrunn, men når høystatusforeldre stiller strenge krav til oss på første møte, så gjør det nok noe med hvordan vi møter forberedt til neste møte, sier Furnes Mosti."

http://www.adressa.no/incoming/article8915141.eceJane-Mette Kile

 


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

FOKUS PÅ BARNEVERNET

FOKUS PÅ BARNEVERNET


Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men startet vår aktivitet 2013. Finn ut mer ved å klikke på OM OSS under KATEGORIER. Under posten AKTIVITETER kan du se om vi har møte - annen aktivitet i nærheten av der du bor. Lurer du på noe eller vil komme i kontakt med oss, send oss en E-mail:

fokus.paa.barnevernet@gmail.comVi er også på
FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG:
FOKUS PÅ BARNEVERNET