hits

Vårt møte med barnevernet del 3 - Møte med Fokus På Barnevernet.

Del 3 av 3

Del 1:http://fokusbarnevernet.blogg.no/1509200227_vrt_mte_med_barnevernet.html

Del 2 http://fokusbarnevernet.blogg.no/1509200446_vrt_mte_med_barnevernet_del_2.html
  

Via ei venninne på Facebook kom jeg i kontakt med en organisasjon  som heter Fokus på barnevernet.  Det var godt å endelig få noen å snakke med som kunne veilede oss og gi oss råd om hva vi måtte jobbe med. Men samtidig ble jeg skremt over det hun kunne fortelle.
Utifra det hun fortalte forsto jeg at barnevernet IKKE ønsker vår datters beste, at de er truende til å fatte vedtak som vil ødelegge både hennes og våres liv. Heldigvis har det heller motivert oss til å kjempe fremfor at det har knekt oss.
 
Vel installert i nytt hus inviterte familie og venner til et møte hvor både advokaten og de jeg hadde kontakt med fra Fokus på barnevern.et  Advokaten snakket med de som hadde sagt seg villige til å være våre vitner i fylkesnemnda, informerte de om hva det innebar. De fra Fokus på barnevernet fortalte om sin historie, om 4 års kamp for å få tilbake sine 2 barn.
 
Jeg ble mer skremt av det de fortalte. Derfor valgte jeg å skrive en melding som jeg sendte til alle mine kristne venner på Facebook. I meldingen fortalte jeg om at vi hadde havnet i barnevernets klør, at vår datter var tatt ifra oss og at saken skal opp i fylkesnemnda, samt et stort ønske om forbønn. Jeg fikk mange hyggelige meldinger tilbake, mye støtte og bekreftelser på at de støttet oss og ville be for oss. Men, jeg hadde ikke ventet noe mer enn at folk husket på oss i bønn.
 
Stor var derfor overraskelsen over at en av dem hadde stor erfaring med nettopp barnevernssaker og fylkesnemnd. Resten av den kvelden skrev vi flittig, hun spurte om detaljer om saken, og jeg fortalte. I løpet av de neste dagene satte hun meg i kontakt med andre som har gitt oss mye veiledning og støtte.
 
Uten denne hadde vi ikke kommet så langt som vi nå har. Det er deilig å endelig føle at vi jobber fremover. Siden hun som jeg kom i kontakt med er tanta til en tidligere arbeidsgiver hvor jeg jobbet i flere år, involverte hun også de. Hele den familien uttrykte støtte og vilje til å hjelpe oss. Min tidligere arbeidsgiver ønsket å være vitne for oss siden han kjente meg godt og kunne derfor fortelle om min behandling av kunder og kolleger.
 
Advokaten mente på at denne personen ikke kunne bidra med noe som vitne, noe som forbauset disse. En av dem spurte meg om det var barnevernet som hadde skaffet denne advokaten siden det virket som at han ønsket å ødelegge saken. Riktignok hadde han fortalt om at han aldri hadde vunnet en eneste sak i fylkesnemnda, men at saken vår skilte seg ut siden vi var 2 forsørgere. Jeg valgte å høre på mine venner og byttet han ut. Siden advokat Elden hadde et kontor i Sandefjord, samme by som mine venner bor i, var det dit de sendte meg, dvs ga meg nummeret dit. Da jeg etterhvert ble kontaktet av en advokat ble jeg mildt talt overrasket over at han holdt til i Stavanger. Men jeg følte meg trygg på at han kunne hjelpe oss. Nå var det på nytt bare å vente, vente på at han fikk sakspapirene fra vår forrige advokat og satt seg inn i saken. Da en uke var gått hadde han fortsatt ikke fått dem. Jeg valgte derfor å sende han våre slik at ting skjedde. Det har blitt mye venting, veldig mye venting. 
Barnevernets 6 uker har nå blitt til 3 måneder. Barnevernet fortalte oss tidlig i august at han trodde saken ville komme opp i slutten av august. Nok en løgn fra barnevernet. Da endelig dato ble satt var det 17. og 18. oktober
Samvær med vårt barn er alt vi ser frem til. Da får vi endelig være foreldre igjen og vi koser oss masse. Da er alt det vonde borte en liten stund, alt handler om å være sammen med henne og ta vare på henne. Disse stundene går så alt for fort og avskjedene er grusomme. Vissheten om at lange dager med venting og vonde tanker gjør det ikke lettere. 
Vi ble tipset om en nettside som heter   "oppfølging av foreldre med barn plassert i fosterhjem eller institusjon". På mange måter var det skremmende lesning. Her kunne jeg lese om hvilke plikter barnevernet har til oppfølging av oss som foreldre som har blitt fratatt barn. Jeg noterte ned følgende punkter som  barnevernet ikke har fulgt overfor oss. De er :   
 
Der står det at barnevernet har plikt til å gi nødvendig veiledning slik at en tilbakeføring vil være mulig. Vi ber derfor om at dere hjelper oss med slik veiledning.
 
Annen oppfølging fra barnevernet har utelukkende handlet om et bli-bedre-kjent-møte som de ønsket med oss. Da vi kontaktet dere skriftlig ( sms til saksbehandler i barnevernet 10/8-17) for å få vite detaljer om hva møtet skulle handle om, og hvor mange fra barnevernet som kom til å være med, fikk vi ingen svar tilbake.
 
Det står også om at barnevernet skal/kan hjelpe foreldrene til å bedre sin livssituasjon og ved dette legge til rette for at barnet eventuelt kan flytte hjem.
 Det har aldri vært et tema.
Bidra til utviklingen av foreldrerollen når barnet er plassert utenfor hjemmet.
 Det gidder de ikke.
Ivareta foreldrenes behov for hjelp. Jeg forstår det slik at de forplikter til å holde kontakt med oss og avklare hva slags hjelp vi trenger, dette har vi ikke hørt noe som helst om.
 
Barnevernet skal gi hjelp til å beholde et håp om en bedre livssituasjon. Dette har vi definitivt ikke opplevd, snarere tvert imot.
 
Barnevernet skal hjelpe til med kontakt med NAV. På et tidlig møte ble barnevernet gjort klar over at jeg trenger hjelp for å sikre min økonomi. Dette ble jeg også lovet hjelp til. Per i dag har jeg ingen inntekt siden jeg ikke tilfredsstiller NAVs kriterier om økonomisk hjelp. NAV har fått legeerklæring om min nåværende situasjon, og jeg har også vært i møte med min saksbehandler.
 
Barnevernet forplikter å formidle kontakt til andre hjelpeinstanser. Det har vi ikke sett mye til. Etter det siste familierådet ble vi spurt av barnevernet om vi ønsket psykologhjelp, dette takket vi nei til da vi allerede var lovet slik hjelp fra helsesøster.
 
Vi har ikke fått tilbud om å være med i støttegrupper, noe de også er forpliktet til å bistå med.
Jeg sendte disse til vår daværende advokat, han ba meg om å sende disse til barnevernet. Jeg sendte disse til barnevernsleder. Her er svaret som han sendte meg: 
Hei.
 
Beklager at dere ikke har fått svar på sms. Jeg vil ta opp de punkter som er nevnt i din mail med saksbehandler i løpet av mandag. Mailen din skrives ut og vil legges til saken.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

FOKUS PÅ BARNEVERNET

FOKUS PÅ BARNEVERNET


Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men startet vår aktivitet 2013. Finn ut mer ved å klikke på OM OSS under KATEGORIER. Under posten AKTIVITETER kan du se om vi har møte - annen aktivitet i nærheten av der du bor. Lurer du på noe eller vil komme i kontakt med oss, send oss en E-mail:

fokus.paa.barnevernet@gmail.comVi er også på
FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG:
FOKUS PÅ BARNEVERNET