hits

Svar på debattinnlegg i oppland arbeiderblad


 

Meningen var å sende en kommentar på Øistein Schjønsby`s innlegg i avisen, men det endte opp med et helt innlegg.
I og med at vi ennå ikke vet om det vil komme til avisen, så velger jeg å legge det ut her.

Advokat Schjønsby kommer med klar tale angående mors og fars kjærlighet i sitt innlegg

https://www.oa.no/debatt/barnevern/advokat/mors-og-farskjarlighet-blir-avskaffet/o/5-35-560555

Hei, Takk for at du sendte et debattinnlegg til Oppland Arbeiderblad. Nå er innlegget sendt inn til redaksjonen. De leser alt som kommer inn og velger hva som publiseres i nettavisen og i papirutgaven. Du får beskjed på e-post når innlegget kommer ut på nettavisen. Under vises debattinnlegget ditt sånn som vi har mottatt det. Hilsen Oppland Arbeiderblad

----

Atter en gang får vi en debatt om barnevernet.

Jeg vil rette en stor takk til Øistein Schjønsby som faktisk tar til orde for den uretten som skjer mot så mange barn her i landet.

Som han skriver i sitt debattinnlegg 1. februar, så er det ingen som stiller spørsmål om hvilke skader barn påføres av å bli fjernet fra sine foreldre.
"Mors- og farskjærlighet blir avskaffet" var overskriften på hans innlegg, og det er tydelig blant fagfolk at det er en manglende forståelse for hva det betyr for barn å ha kjærlige foreldre og å bli elsket ubetinget.

Man kan selvsagt bli glad i et barn selv om man ikke er dets familie, men det er en gang slik at blod er tykkere enn vann. Vi mennesker tiltrekkes av de som ligner oss. Dette kan man se på folk som ikke vet at de er i slekt , men som finner hverandre. Vi ser det i programmene "Tore på sporet".  Vi hører det fra adopterte.

 Adokat Øistein Schjønsby  påpeker at  fylkesnemnder og tingretter  dømmer etter anbefalinger fra sakkyndige som er valgt av barnevernet eller som noen ganger er sakkyndig utreder og andre ganger er sakkyndig dommer og dermed bytter hatter og blander sine roller.

Det har blitt meg fortalt fra en som jobber i barneverntjenesten at "Vi velger jo sakkyndige vi vet at er enige med oss".
Er det slik vi skal ha det, eller skal vi ha uavhengige sakkyndige som kan stå for sine egne vurderinger og faktisk stå på barnets side? 
Det heter seg at en omsorgsovertakelse alltid skal være siste utvei,, men det er langt fra den virkeligheten vi kjenner til. Enhver adskillelse mellom foreldre og barn er skadelig. Selv de aller minste vil få traumer av å bli tatt fra sine biologiske foreldre. Skadene blir nok mildere enn for de større barna som har opplevd å bli vandt til sine foreldre,  men det kommer alltid en dag i et menneskes liv da de forstår at de ikke har biologisk tilknytning til sine omsorgspersoner, og hvordan er det da å undre seg over hvorfor. Barn har det med å tro at de er verdens sentrum, og mange barn tenker at det er deres skyld at mamma og pappa ikke ville ha meg og gav meg bort. Mange vil også en dag kanskje stille spørsmål og konkludere med at de ikke er verdt  å elske fordi fosterhjemmet kanskje ikke ville ha dem om de ikke fikk betalt. Det er slike ting som skaper traumer i form av en tvil om å være verdt å elske.  men de  sakkyndige sier aldri noe om hvilken skade som påføres barn ved å bli tatt ifra sine foreldre, sine besteforeldre og hele sin familie. De ser bare skadene som vil oppstå ved tilbakeføring, og heller ikke da er det nødvendig å påstå annet enn at "barnet vil få reaksjoner".

Jeg støtter Schjønsby i hans krav om skikkelige uttalelser fra de sakkyndige:

"Nå er tiden inne til å kreve at de sakkyndige forteller hvilken skade barn vil bli påført ved en omsorgsovertakelse. Jeg er sikker på at en slik ærlig sakkyndig rapport vil si mye om skader som vil oppstå. I dag ser vi disse skadevirkningene hos fosterbarn som tross god omsorg fra fosterforeldre har allslags problemer med sitt liv etter omsorgsovertakelsen. Til og med økt dødelighet opplever disse barna, det er fæle greier, og dette forteller vitenskapen oss. Når dette er et ubestridelig faktum, hvorfor sier ikke de sakkyndige noe om dette til fylkesnemnder og tingretter?"

Det er en kjempestor ansvarsfraskrivelse i alle ledd i en slik sak. Barn blir ikke hjulpet, de blir dessverre ødelagt, og det gjøres under trumfkortet "barnets beste".

I de tilfeller hvor en omsorgsovertakelse virkelig er nødvendig vil det være soleklart for de aller fleste, og da har man ikke behov for sakkyndige som skal bedrive microanalyse av foreldre for å kunne klare å finne ubetydelige feil og mangler som man kan skrive på kontoen "fare for".   Til og med Fylkesnemndslader Skagestad i Vest-agder innrømmer at de bruker "spåkule" for å kunne ta omsorgen fra foreldre.

Dette må en gang bli slutt. Vi kan ikke fortsette med en slik praksis. Vi må ha et system som sikrer rett hjelp til rett tid til de barna som trenger dette.

Jane-Mette kile

2 kommentarer

Hh

06.02.2018 kl.10:43

Når det gjelder alle traumer og skader påført barn som barnevernet har hatt under omsorg, så gjemmer de seg bak uttalelser som at barnet burde vært fjernet enda tidligere. Altså som baby.

De finner alltid et innpakningspapir.

Tanken slo meg at de da ikke burde fjernet barna som store, så kanskje de hadde unngått en del skader på dem. Det krever nok en del å jobbe med familiene, men det var nok det de burde gjøre i mange tilfeller.

FOKUS PÅ BARNEVERNET

08.02.2018 kl.12:45

Kjære Hh: problemet er at nå har forståsegpåerne funnet på at de bør ta barna allerede ved fødsel, men glemmer t dette også gir traumer.

Skriv en ny kommentar

FOKUS PÅ BARNEVERNET

FOKUS PÅ BARNEVERNET


Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men startet vår aktivitet 2013. Finn ut mer ved å klikke på OM OSS under KATEGORIER. Under posten AKTIVITETER kan du se om vi har møte - annen aktivitet i nærheten av der du bor. Lurer du på noe eller vil komme i kontakt med oss, send oss en E-mail:

fokus.paa.barnevernet@gmail.comVi er også på
FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG:
FOKUS PÅ BARNEVERNET