hits

Barnets rett til å medvirke i saker som omhandler seg selv.

Foto: privat- Samvær mellom mor og barn

 

" Sannsynligheten for at barnet får sine ønsker oppfylt er mindre dersom barnet ikke er enig med barnevernet." står det i følgende artikkel
https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=409391

Så når mitt barnebarn spør :"kan dere komme flere ganger", og til og med tilsynsfører skriver ned at hun spør om hun kan få komme og bo hos oss, så er dette i følge "forståsegpåerne" ting som ikke har noen mening.

Det er slik dette systemet virker. Barn blir ikke hørt uansett alder dersom barnevernet og deres medhjelpere ikke er enige i det barnet ønsker.

Dette var en status jeg delte på facebook, og har også fått tillatelse til å legge ut en av kommentarene under:

" Lova sier at barna har en rett til å si sin mening og at de skal bli hørt. 

Inntrykket er nok at barna stort sett blir hørt dersom de er enig med barnevern, og at når barna ikke er enig med barnevern så blir de oftest ikke hørt. 


Eller det kalles vel gjerne at barna er hørt, men at barnas egen mening ikke er avgjørende.

Barnas mening og ønske for eget liv kan alt for ofte enkelt bortforklares og avfeies med slike ting som:

-barns ønske om å slippe fosterhjem kan være pga frykt for fosterhjem....

-barna er instruert av foreldre

-barna sin mening skyldes lojalitet med foreldre

-barna har opplevd en omsorgssvikt som de ikke selv skjønner

-barnas mening tolkes og vrides bort fra det barnet ønsker

-barna har reaksjoner på samvær og kontakt, og slike reaksjoner er som med det meste anna lite krav om dokumentasjon på. Samt ingen forståelse for at det er naturlig å reagere pga savn. Reaksjoner er til bry, og tolkes ofte negativt. 

Vil tro det finnes en rekke forskjellige varianter som barnevern så enkelt kan bruke til å ha sine hypoteser om hvorfor barnas egen mening ikke er til barnets beste. 

Fosterforeldre kan også brukes som rene sannhets vitner for å benekte barns savn og fortelle hva fosterforeldre mener at barnet egentlig mener, og da helt i tråd med fosterforeldre sitt eget ønske. 

Fosterforeldre som er enig med barnevern kan enkelt ha monopol på sannheta selv om den kan være stikk i strid med hva barna selv forteller at de ønsker. 

Fosterforeldre som får flere tusen pr mnd for å beholde barna, men økonomisk motiv er nok sjeldent eller aldri et tema for å vurdere fosterforeldre sitt motiv for å være negative til kontakt og tilbakeføring. 

Inntrykket er at fosterforeldre skal ha respekt for helt uselvisk innsats for barnas beste, og fosterforeldres sterke egen inntresse er en elefant i rommet som det ikke skal snakkes om. 

Forhåpentligvis handler det ikke alltid og bare om penger, det kan være flere motiv. Men uansett så har enkelte fosterforeldre sin sterke egen intresse i å farge saken flere element i seg som gir grunn til å undre seg over at slike vitnemål blir tatt som rene sannheter. Så lenge de er enig med barnevern vel og merke. 

Hvor er habiliteten og objektivitet for vitner som betales minimum rundt 15 000,- pr mnd og ofte mer der deres vitnemål kan være svært viktig for å både hindre tilbakeføring samt kontakt?

Hvorfor stilles det ikke spørsmål om hva som er motivet for fosterforeldre som er negative til at barn får opprettholde nære relasjoner enten det er med foreldre, søsken eller besteforeldre?

Hva slags signal gir slike negative holdninger om evne til emosjonell omsorg og god ivaretakelse av barnas beste både på kort og lang sikt? 

Det heter så fint at barna skal bli hørt, og dette er nok noe som er forventa av folk flest at spiller en rolle særlig når barna er gamle nok til at de fleste foreldre tar sine barn i økende grad på alvor. 

Denne forventningen om at barna skal bli hørt, fordamper mer og mer ettersom det er stadig bedre kjent at slik fungerer det alt for ofte ikke i praksis. 

Det er som med så mye anna i barnevernsaker, et enormt sprik mellom teori og praksis.

Det er lite refleksjon rundt hvor stort mot det kreves fra barna som tør å si sin mening stikk i strid med særlig fosterforeldre som de er prisgitt i det daglige. 

Det bør snart bli noen tanker og spørsmål om hva barna opplever, hvordan det virker inn på barn som med stort mot tør å si at de vil hjem, vil ha kontakt..........men som likevel hverken blir hørt eller tatt på alvor. 

Hva gjør dette med barna sin opplevelse av seg selv, av sin integritet og egenverdi?

Når barna ikke møtes med respekt, når barna ikke opplever at deres mening, savn og kjærlighet betyr det aller minste for de som har tatt all makt over deres liv og fremtid.......hva lærer barna?

Det er alt for mange barn som tvinges til en oppvekst med sorg savn, krenkelse og som i år etter år opplever at deres mening betyr mindre enn ingenting så lenge de ikke er enig med barnevern. 

Da er ikke loven om at barna skal høres noe mindre enn et hån så lenge den alt for ofte praktiseres med at barnevern og fosterforeldre har monopol både på sannhet og barnas behov og ønsker med mindre det er i tråd med barnevern og fosterforeldre. 

Det er også en skremmende negativ holdning og kulde når gode besteforeldre som både kunne og burde være en stabil faktor for fosterbarn som under offentlig omsorg er i økt risiko for å vokse opp med bare betalt og lovfesta ''kjærlighet'' som kan medføre både flyttinger og gjentatte brudd på relasjoner i en ekstra sårbar oppvekst. 

Betalt kjærlighet er neppe det samme som ubetinga kjærlighet som springer ut i fra blodsbånd og tilhørighet med egne foreldre og besteforeldre som slett ikke er avhengig av over 15 000,- rett inn på bank konto for å ha stabil kjærlighet til sitt eget kjøtt og blod."

Vi Vet at det finnes gode fosterhjem og det finnes barn som trenger dette. Men vi må huske at barn er selvstendige individer, og de er ingens eiendom til tross for at de bor enten i egen familie eller i et fosterhjem.

Men vi må sikre at barna blir sett, hørt og tatt på alvor.

Jane-Mette

 

  

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

FOKUS PÅ BARNEVERNET

FOKUS PÅ BARNEVERNET


Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men startet vår aktivitet 2013. Finn ut mer ved å klikke på OM OSS under KATEGORIER. Under posten AKTIVITETER kan du se om vi har møte - annen aktivitet i nærheten av der du bor. Lurer du på noe eller vil komme i kontakt med oss, send oss en E-mail:

fokus.paa.barnevernet@gmail.comVi er også på
FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG:
FOKUS PÅ BARNEVERNET