hits

Spørreundersøkelse og å oppsøke på døra de som ikke har søkt på barnehageplass

Spørre undersøkelse om barnevern og propaganda kampanje best egna for strutser.........og mindre egna for innbyggere i Oslo, Bergen og Ålesund.
 
''Undersøkelsen vil kun være relevant for deg som bor i Ålesund, Grünerløkka bydel i Oslo og bydel Åsane i Bergen.''
 
'' Årsaken er at barnevernet skal ha en kommunikasjonskampanje på disse tre stedene'' og videre at ''Undersøkelsen skal danne grunnlaget for forbedringer når det gjelder informasjon om den norske barneverntjenesten.''
 
Spørsmåla som går på hvilken forventning vi har til barnevern er tvetydige.Når det er ekstra retta mot fremedspråklige så gir det grunn til å lure på hva som er årsaken til så uklar formulering.
 
Det er åpent for tolkning på hva vi mener at vi bør kunne forvente av barnevern eller hva vi faktisk forventer.......noe mange har smertelig erfart er to motsatte ting.
 
Første del med spørsmål var klare slik at det ikke åpner for uklarhet og tolkning av hva svara betyr.
 
Jeg valgte å svare negativt på dette med forventninger, da det gir mindre rom for misbruk av undersøkelsen i form av vinklinger og vridninger av resultata.
 
Tenker at det er viktig å svare, men det kan være en tanke å tenke over hva som er motivet og hva som kan forventes fremover i særlig nevnte kommuner.
 
Kommunikasjonnskampanje og innformasjon om barneverntjenesten betyr i klartekst at særlig i Ålesund, Oslo og Bergen kan vi se frem til økt intensitet på rene propaganda kampanjer for å sette barnevern i et bedre offentlig lys.
 
Skal noe bli bedre, så er en erkjennelse av et problem en forutsetning. Å skylde på sosiale medier mens frustrasjon og mistillit vokser er ingen løsning som holder på sikt. En kampanje for å bedre barnevern sitt rykte er ikke noen erkjennelse av alvorlige problem som vekker frykt og mistillit samt kraftig frustrasjon.
 
Flott med spørreundersøkelse, men tenk så mye mer nyttig om dette ble gjort for at barnevern skulle bruke det til konkret forbedring av godt kjente svikt og mangler. 

Det blir ingen forbedring hverken av barnevern sin praksis eller rykte dersom noen tror at løsninga er kampanjer uten å rydde opp i de alvorlige problema som barnevern har.

 

 

Det minner om strutsementalitet å stikke hodet i et lite hull......et lukka miljø der de bekrefter hverandre og unnlater å rydde i eget rot ved å flytte fokus over til alt anna enn egne problem. 

 

Problemet er at det nytter lite å skylde på en og anen enkelt sak, når det er så mange enkelt saker at stadig flere forstår at det handler om alvorlig systemsvikt. 

 

Det nytter heller ikke å tro at en kampanje eller flere vil fjerne økende frustrasjon på sosiale medier. Det er alt for mange som erfart barnevern på en negativ måte, og det som ikke er forstått er at dette gjelder ikke bare foreldre som er fratatt sitt barn. 

 

Det kommer lite frem på sosiale medier og offentlig, men mistro, frykt og negative følelser for barnevern gjelder også flere som har fått beholde sitt barn. Hvilken forelder er da ikke skremt når det oppleves som tilfeldig, person avhengig og flaks at det gikk bra?  

 

En kampanje retter lite opp når folk ser at barnevern i praksis går frem på en måte som skremmer stadig flere. 

 

Barn blir tatt ut av hjem uten hverken vold eller rus

Hjelpetiltak er ingen selvfølge

Hjelpetiltak blir ikke evaluert

Barn med spesielle behov rammes hardt

Søsken skilles

Besteforeldre nektes eller hindres i kontakt

Familie blir ofte ikke vurdert som fosterhjem

 

Tror noen at en kampanje vil rette opp i hva folk tenker og føler når de ser og opplever slike ting?

 

Når barnevern misbruker et akutvedtak, tror de ikke at det skaper folkesnakk, skrekk og avsky?

 

Når en klassekamerat forsvinner..........hvor redd blir ikke resten av klassa ?

 

Stadig flere fosterbarn, som ikke alltid har gode ting å fortelle om barnevern. Hva slags rykte skaper dette blant andre barn og foreldre? 

 

De alvorlige problem som norske foreldre opplever med barnevern må være enda verre for foreldre med anen kultur og med språk vansker. De snakker også, og erfaringer som deles gjør langt større inntrykk enn en kampanje for å gi penere inntrykk av barnevern. 

 

 

 

Bergen, Oslo og Ålesund er også blant 22 utvalgte kommuner der Regjeringen er villig til å bruke 20 millioner for å drive oppsøkende virksomhet blant foreldre som ikke har søkt barnehageplass. Dette er i hovedsak retta mot utenlandske familier, men også andre familier slik jeg forstår det.

 

 

  • Drive oppsøkende rekruttering til barnehagene.
  • Drive foreldreveiledning direkte i familier og i samarbeid med barnehagene.
  • Utarbeide materiale til informasjonsbruk om innholdet i barnehagene.
  • Utarbeide informasjonsmateriell om kommunens tilbud om redusert betaling og gratis barnehage.
  • Veilede foreldre som ikke ønsker å benytte barnehage.
  • Være behjelpelig med å finne aktiviteter for foreldre i lavinntektsfamilier og følge opp aktivitetsplikten.

Disse punkta ser veldig fine og bra ut, men det er stor forskjell på om slik informasjon blir gitt av fastlege, helsestasjon eller sendes i posten til småbarnsforeldre eller at familiene skal få kommunalt ansatte på døra dersom det ikke søkes om barnehageplass. 

 

 

Det står ingenting om alder på barna, eller hvordan de tenker å sortere ut og oppsøke de som er målgruppe. Vil tro at i frykt for diskriminering så kan det nok medføre at samtlige småbarnsforeldre kan komme til å oppleve kommunalt ansatte på døra. 

 

Legg også merke til punktet med lavinntektsfamilier og aktivitetsplikt. Aktivitetsplikt handler om NAV, og en kan bare tenke noen tanker om fremtiden til unge enslige forsørgere og andre som kan være i en overgangssituasjon eller sårbar fase i livet. 

 

Tanken om å sikre barnehage for fremmedspråklige barn er bra, de bør lære norsk før de starter på skolen. Men selv om tanken er bra..........så tror jeg det er grunn til bekymring over måten og holdningene. 

 

Barnehage har vært frivillig, noe de fleste ønsker........men dette går i rettning frivillig tvang.

 

Hvilken kommunal etat er kjent og berykta for frivillig tvang....?  

 

Hvor mange flere familier vil nå få egen erfaring med barnevern? 

 

Hvor mange familier er det som det ikke er mulig å fokusere negativt på, dersom fokuset er at den som ikke vil......den skal........og de som ikke føyer seg eller faller gjennom på anen måte kan fort og brutalt få erfare hva tidlig hjelp kan være. 

 

Det er bare å regne med at dette vil ramme stadig flere når det legges frem holdniner om kampanjer i stedet for å bruke 20 millioner på å rette opp i godt kjente feil, mangler og grove lovbrudd hos norsk barnevern.

 

Det gir tanken at det er nærmest et hån og alvoret er ikke forstått når barnevern skal ha kampanje for å få folk til å tro at dårlig ryikte er ufortjent.

 

Barnevern er viktig, og barnevern burde fokusere mer på bli bedre i stedet for å være opptatt av å flytte fokus bort fra berettiget og økende kritikk.

 

Denne utviklinga er skremmende og trist, og det er egentlig lavmål å opprette spørre undersøkelse og kampanjer for å fremstå bedre uten å ta på alvor hva som er årsaken til barneverns dårlige rykte både hos utenlandske og norske foreldre. 

 

Alt koster, og Regjeringa er villig til å bruke 20 millioner på å sende kommunen på døra til folk og hvem vet hva den planlagte propaganda kampanjen skal koste.

 

Hvem betaler prisen for dette.....? 

 

Og det finnes kostnader ved et barnevern i full systemsvikt der kostnadene både i kroner og lidelser ikke er til å måle. 

 

''Nita''

 

Politikere i Bergen ønsker gransking, når skal lokal politikere i Ålesund og Oslo ta ansvar og gjøre det samme?

 

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Prosjekter/Barndom-familie-og-barnevern/Barnevern-i-moete-med-mangfold/Nettbasert-spoerreundersoekelsen-om-barnevernet-i-Norge

 

https://www.barnehage.no/artikler/de-som-ikke-har-sokt-om-plass-i-barnehage-kan-fa-kommunen-pa-dora/432120

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

FOKUS PÅ BARNEVERNET

FOKUS PÅ BARNEVERNET


Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men startet vår aktivitet 2013. Finn ut mer ved å klikke på OM OSS under KATEGORIER. Under posten AKTIVITETER kan du se om vi har møte - annen aktivitet i nærheten av der du bor. Lurer du på noe eller vil komme i kontakt med oss, send oss en E-mail:

fokus.paa.barnevernet@gmail.comVi er også på
FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG:
FOKUS PÅ BARNEVERNET