hits

INNLEGG

Seminar på Litteraturhuset i Oslo 24. november 2018

24.november 2018 vil Fokus på Barnevernet ha et seminar på Litteraturhuset i Oslo.

Støtte til barnevernsarbeidere? -Gjør en jobb du kan være stolt av!

  Jeg skal gjøre noe helt spesielt til meg å være. Jeg skal komme med en liten støtte til barnevernsarbeidere, den er riktignok betinget, men jeg tror den er rimelig betinget. Jeg stiller ing...

Skal ikke barn bli sett, hørt og tatt på alvor? En pappas tanker på en tirsdag

Foto: privat Noen betraktninger skrevet av et av våre medlemmer, og det gjengis med hans tillatelse, for det er faktisk nødvendig å vise hvordan barn blir nektet å se sine sakspapirer.  ...

Riv i nødbremsen fru Barneminister. Nok er Nok!

Foto er hentet fra artikkelen i Dagbladet   - Med den siste tidens avsløringer i Dagbladet om institusjoner som skaper unge narkomane, og hvor barn dør pga dop, noe som da selvsagt ble bene...

Spørreundersøkelse og å oppsøke på døra de som ikke har søkt på barnehageplass

Spørre undersøkelse om barnevern og propaganda kampanje best egna for strutser.........og mindre egna for innbyggere i Oslo, Bergen og Ålesund.   ''Undersøkelsen vil kun være relevant for...

Barnets rett til å medvirke i saker som omhandler seg selv.

Foto: privat- Samvær mellom mor og barn   " Sannsynligheten for at barnet får sine ønsker oppfylt er mindre dersom barnet ikke er enig med barnevernet." står det i følgende artikkel https...

Overtro

Samfunnet har tydeligvis en stor overtro om at barna får det så godt om de blir tatt fra sine foreldre og plassert i fosterhjem "Mor ble fratatt barnet fordi hennes samboer opplevde misbruk da han...

Svar på debattinnlegg i oppland arbeiderblad

  Meningen var å sende en kommentar på Øistein Schjønsby`s innlegg i avisen, men det endte opp med et helt innlegg. I og med at vi ennå ikke vet om det vil komme til avisen, så velger jeg ...

Vårt møte med barnevernet del 3 - Møte med Fokus På Barnevernet.

Del 3 av 3 Del 1:http://fokusbarnevernet.blogg.no/1509200227_vrt_mte_med_barnevernet.html Del 2 http://fokusbarnevernet.blogg.no/1509200446_vrt_mte_med_barnevernet_del_2.html    ...

Vårt møte med barnevernet del 2

Del 2 av 3 Første del: http://fokusbarnevernet.blogg.no/1509200227_vrt_mte_med_barnevernet.html Her er konas betraktninger 1: Barnevernet har lagt det fram, som at par samtaler e...

Vårt møte med barnevernet.

Denne historien er fortalt av barnets far  selv, og gjengis etter hans  ønske Svangerskap og fødsel Vannet gikk på morgenen den 17. april. Samtidig kom også de første vee...

Trues til taushet?

Skal man latterliggjøres og kalles konspirasjonsteoretiker dersom man kritiserer barnevernssystemet her i landet? Hvem er tjent med at loven ikke følges og at barneverntjenestene rundt omkring i l...

Når en stol står tom

Sorgen blir til å ta og føle på når et barn mangler. Familiene samles til selskapeligheter, men et eller flere barn i familien er fraværende. Det preger hele slekten. En bestemor forteller: Ut å ...

En historie om en tysk families møte med vårt barnevern

Bildet er hentet fra internett. Dette er historien til en familie som er Tyske, De har bod i Norge i 16år, bygd seg opp et liv i Norge. De så seg nøt til flytte til Sverige for og få live sitt til...

Skapes flere "Glassjenter" av rigiditet i systemet når det gjelder telefonkontakt med egen familie?

Er det rart at vi får utagerende ungdom i barnevernet? Barn og unge blir nektet å ha kontakt med sin egen familie.   Bildet er hentet fra wikipedia Nå har jeg nylig lest "oppvekstrappo...

Bygdedyret lever!

Flere foreldre som har opplevd omsorgsovertakelse av en eller annen grunn opplever å bli stemplet . Vi ser at det er mange som faktsik er hindret i å arbeide med det de er utdannet til og som de ø...

Fattigdom = omsorgssvikt?

Vi vet at barnehagepersonell og lærere blir bedt om å følge med på barna til "fattige" foreldre. Det samme gjelder foreldre uten høyere utdannelse. Er det virkelig slik at barna til de "fattige"...

Foreldrefientlighet

Når man møter i rettsapparatet i barnevernssaker her i landet er det tydelig at det florerer familiefientlige holdninger. Dette kan man se av de rapporter som fremlegges som bevis for foreldrenes m...

Hva tvinges foreldre til å utsette sine barn for?

Det hevdes at omsorgsovertakelse sal være den absolutt siste utvei. og det stilles høye krav til rettssikkerhet og dokumentasjon (Foto privat)     Jeg må gå nå. Og ikke gråt kjære barn...

Barna blir taperne

  Manipulasjon: Man kan på ulike måter klare å påvirke andre. Og det er ikke alltid så lett for den som manipuleres til å forstå at dette skjer, og det kan også tenkes at man ikke har rå...

Besteforeldres rettigheter i en barnevernssak.

    4.4.1 «Part» Etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e forstås begrepet part som «person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder».37 Partsst...

Personvern- Fosterbarn

  Fosterbarnas personvern Barnas personvern brytes dersom fosterforeldre legger ut bilder av sine fosterbarn på facebook. Dette er ikke lov, og dersom foreldre eller andre opplever å ...

Stockholmsyndromet- Barna skades for livet

Når barnet opplever å bli fjernet akutt er dette noe som skaper store traumer. Å bli revet opp fra kjente omgivelser oppleves faktisk som en krenkelse til tross for at man kan mene at omgivelsene b...

Foreldrefientlighet- lite aktuelt i Norg?

              "Foreldrefiendtlighetssyndrom ? forskjeller mellom USA og Norge Forfatterne tar for det andre opp «foreldrefiendtlighetssyndromet». De bes...

Den såkalte emosjonelle omsorgssvikten som oppstår ETTER at barn er flyttet fra sine foreldre

  Foto privat         Nå tenker jeg at jeg trenger noen som kanskje kan svare meg på en sak.   Barnevernet hevder at mor ikke kan gi barnet emosjonell omsorg...

Den mørke tiden.

  Det nermer seg jul..... igjen - Familien har ingen rettigheter "? Jobben vår er tung i juletider. Da merker vi et mye større press fra foreldre som ønsker samvær med bar...

Besteforeldre-dobbelt ramma.

Etter en telefonsamtale med en person som ønsker å være anonym mottok jeg denne teksten i en mail. " Besteforeldre som dobbelt ramma. Tanker etter en telefonsamtale. Du sa noe om at det lik...

Utsettes våre barn for et hasardspill?

Hvilken moral har saksbehandlere og dommere som tar en avgjørelse på vegne av våre barn? Risikoen ved omsorgsovertakelse skal være vurdert når barneverntjenesten går til fylkesnemndene for å ove...

Utsettes våre barn for et hasardspill?

Hvilken moral har saksbehandlere og dommere som tar en avgjørelse på vegne av våre barn? Risikoen ved omsorgsovertakelse skal være vurdert når barneverntjenesten går til fylkesnemndene for å ove...

EN KASTEBALL I SYSTEMET

Denne historien ble postet som et innlegg i en facebook gruppe, og vi har fått tillatelse av Ingrid Helene Brenden til å legge den ut på bloggen vår fordi vi mener at hun setter ord på viktige ting...

Et samarbeid for barnets beste?

Tekst: Jane-Mette Kile Foreldre overkjøres av barnevernet med begrunnelse at de ikke har barnevernfaglig utdannelse, og dermed har de ikke den grunnleggende kunnskap om hva som er best for barna. ...

Er samfunnet tjent med at mennesker knuses? 

Tekst: Jane-Mette Kile Når man opplever det verst tenkelige, nemlig å bli fratatt det kjæreste man har her i liver, så får man sår. Man kan faktisk oppleve at Barnevernet dreper.  Det finn...

Ansvarsfraskrivelse og makt.

Tekst: Jane-Mette Kile Saksbehandlere i Barnevernet har ikke- eller tar ikke ansvar for hvordan det går med de barna som får tiltak fra dem. Det er jo fylkesnemnda eller tingretten som tar den end...

Hva skjer med barna når de omplasseres?

Tekst: Jane-Mette Kile Veldig skjelden opplever vi at barn blir fulgt opp slik at man ser reaksjoner på å bli flyttet fra sine foreldre. Barnas fungering i hverdagen før de blir flyttet til den fu...

Å være barnevernsbarn

Tekst: Jane-Mette Kile Han følte seg avvist av alle. Vi hadde besøk av en ung mann som var "barnevernsbarn" for noen år siden. Det er ikke hele livshistorien som skal frem, men hva han følte på ...

En livstids dom er avgjort etter to dager i en fylkesnemnd

Tekst: Jane-Mette Kile Får man belyst alle sider av en sak, ja, for barnets fremtidige liv blir faktisk bare en sak i systemet. Barnet får en DOM over sitt fremtidige liv i løpet av disse to da...

Medias fremstilling om at barnevernet - hjelper - barn

Tekst: Jane-Mette Kile Vi som har et kritisk søkelys på barnevernet fremstilles som barnevernhatere og aktivister fordi vi stiller spørsmål ved kvaliteten på det tilbudet som gis til barn, og vi f...

BARNAS FAMILIE ER EN RESSURS

Tekst: Jane-Mette Kile Vi i Fokus på barnevernet er opptatt av nettopp å bruke familien som en ressurs for å forebygge situasjoner der hvor det kan være fare for omsorgssvikt. Familieråd er tilta...

FORELDREFIENTLIGHET - IDENTITET

Tekst:  Jane-Mette Kile Det finnes en del artikler om temaet, og man kan anta at dette er samme metoder som brukes av barnevernet for å forsøke å bryte ned blods båndene mellom barn og foreld...

BARNEVERNET SLØSER SKATTEBETALERNES PENGER

Tekst: RIKARD S. LARSEN http://samfunnsblikk.blogg.no/   Å SLØSE MED SKATTEBETALERNES PENGER ER DE EKSPERTER PÅ I FREDRIKSTAD BARNEVERN  For det første har barnevernet i Fredri...

PTSD - BARNEVERNSBARN

Post traumatisk stress syndrom rammer mange barnevernsbarn, og de får ikke en gang bearbeidet sine reelle traumer. Barn som resignerer når de opplever å ikke bli hentet og må gi opp kampen om å ...

MAMMAHJERTET

Tekst: Jane-Mette Kile Er det noen som kan elske et barn høyere enn hva en mamma kan?  Hvem er det som går gjennom ild og vann for barnet?    Å være gravid er noe stort. Man har ...

FOREBYGGENDE BARNEVERNS ARBEIDE

Tekst: Jane-Mette Kile FOREBYGGENDE ARBEIDE  Solveig Horne har gitt uttrykk for at det skal jobbes for å forebygge omsorgsovertakelser. Vi vet at dette ikke fungerer så godt i praksis ...

BARN I SORG - KAN FORT FÅ TRAUMER FOR LIVET

BARN I SORG - KAN FORT FÅ TRAUMER FOR LIVET Rikard S. Larsen http://samfunnsblikk.blogg.no/ NÅR SYSTEMET IKKE FUNGERER Barn har også sorg reaksjoner, disse kan fort bli traumer de må leve med...

VOLDTA ET BARN !

Rikard S. Larsen http://samfunnsblikk.blogg.no/ JEG BLIR KVALM, REDD OG ENGSTELIG............ MEN MEST AV ALT BLIR JEG FORBANNET.................. I FAGBLADET FONTENE  Står det følgende...

SORGEN OVER TAP AV BARNA TIL BARNEVERNET

Tekst: Hanne Kathrine Kleivane Lerbo (Link til video nederst) Å MISTE BARNA Barna er jo de som betyr mest for alle foreldre. Sorgen man føler etter at barna er tatt hånd om av barnevernet, plass...

Fornøyd med barnevernet 

Tekst: Jane-Mette Kile https://www.facebook.com/jameki Mange brukerundersøkelser forteller den Norske befolkningen at folk flest er fornøyd med barnevernet.  Selv om denne artikkelen e...

EMOSJONELL OMSORGS SVIKT

Tekst: Hanne Kathrine Kleivane Lerbo https://www.facebook.com/hanne.lerbo Emosjonell omsorg svikt er et ord man hører ofte i saker der barnevernet et inne enten om det er for på grunn av en omsor...

OFFENTLIG  GODKJENTE  OVERGREP  MOT  BARN  !

Rikard S. Larsen http://samfunnsblikk.blogg.no/   INGEN ENDRING Ut ifra det som har fremkomet i media og ut i fra egen erfaring. Har det ikke skjedd noe særlig på dette området, det skje...

AKUTTPLASSERINGER !

Jane Kile https://www.facebook.com/jameki Akuttplasseringer  Til tross for advarsler om hvor skadelig dette er, så øker omfanget.  Tenk deg hvordan det oppleves å bli hentet/tatt&nb...

Erstatning for Barneverns ofre

Jane Kile http://www.facebook.com/jameki Fokus På Barnevernet vil arbeide aktivt for forbedring av barnevernet, og da med tanke på like muligheter for alle som vokser opp i Norge. Erfaringsm...

UNDERSKRIFTSKAMPANJE

Jane Kile   https://www.facebook.com/jameki Har du opplevd å bli fratatt dine barn, eller barnebarn fordi det er kommet bekymringsmeldinger til barneverntjenesten som gjør at de får et ...

Emosjonell omsorg - Mentaliseringsevne og Empati 

Jane Kile https://www.facebook.com/jameki Mentaliseringsevne, ja. Det er et begrep som ofte brukes av barnevernet.  Noen ganger er jeg usikker på om de virkelig selv forstår hva som menes m...

POLITISK HANDLINGSLAMMELSE OM BARNS RETTIGHETER

Rikard S. Larsen http://samfunnsblikk.blogg.no/ BARNS RETTIGHETER ER IKKE EN PRIORITERT SAK Hvorfor er det slik vegring blant politikeren å gi barn rettigheter? Er det fordi deres egen dårlige...

VOLD & VOLD I NÆRE RELASJONER

Rikard S. Larsen http://samfunnsblikk.blogg.no/ DEFINISJON AV VOLD : Betydningen av ordet vold er under stadig endring, hvilket får konsekvenser når man skal vurdere omfanget av vold som fenomen...

FORELDRE FIENDTLIGHET - IDENTITET

Jane Kile http:// https://www.facebook.com/jameki Det finnes en del artikler om temaet, og man kan anta at dette er samme metoder som brukes av barnevernet for å forsøke å bryte ned blods bå...

KOMMUNAL AUTONOMI OG BARNEVERN

  Rikard S. Larsen http://samfunnsblikk.blogg.no/ Kommunal autonomi (grunnlaget) Kommunen kan på mange måter sies å være statens forlengede arm. Dette med at staten har satt rammene (b...
FOKUS PÅ BARNEVERNET

FOKUS PÅ BARNEVERNET


Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men startet vår aktivitet 2013. Finn ut mer ved å klikke på OM OSS under KATEGORIER. Under posten AKTIVITETER kan du se om vi har møte - annen aktivitet i nærheten av der du bor. Lurer du på noe eller vil komme i kontakt med oss, send oss en E-mail:


fokus.paa.barnevernet@gmail.comVi er også på
FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG:
FOKUS PÅ BARNEVERNET