hits

januar 2017

Våre aktiviteter

Vi oppretter og annonserer våre aktiviteter  som  arrangement på vår facebookside Følg med her: https://www.facebook.com/FokusPaaBarnevernet/

Fattigdom = omsorgssvikt?

Vi vet at barnehagepersonell og lærere blir bedt om å følge med på barna til "fattige" foreldre. Det samme gjelder foreldre uten høyere utdannelse. Er det virkelig slik at barna til de "fattige"...

Foreldrefientlighet

Når man møter i rettsapparatet i barnevernssaker her i landet er det tydelig at det florerer familiefientlige holdninger. Dette kan man se av de rapporter som fremlegges som bevis for foreldrenes m...

Ukultur i Barnevernet- Foreldre lyver!

Bekymrede foreldre blir skjelden tatt på alvor. Man møtes av en vegg av ignornse når man forsøker å si fra om sine bekymringer, og blir ikke tatt seriøst. Vi får mange henvendelser fra disse bek...

Hva tvinges foreldre til å utsette sine barn for?

Det hevdes at omsorgsovertakelse sal være den absolutt siste utvei. og det stilles høye krav til rettssikkerhet og dokumentasjon (Foto privat)     Jeg må gå nå. Og ikke gråt kjære barn...
FOKUS PÅ BARNEVERNET

FOKUS PÅ BARNEVERNET

Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men startet vår aktivitet 2013. Finn ut mer ved å klikke på OM OSS under KATEGORIER. Under posten AKTIVITETER kan du se om vi har møte - annen aktivitet i nærheten av der du bor. Lurer du på noe eller vil komme i kontakt med oss, send oss en E-mail:


fokus.paa.barnevernet@gmail.comVi er også på
FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG:
FOKUS PÅ BARNEVERNET