hits

november 2016

Den såkalte emosjonelle omsorgssvikten som oppstår ETTER at barn er flyttet fra sine foreldre

  Foto privat         Nå tenker jeg at jeg trenger noen som kanskje kan svare meg på en sak.   Barnevernet hevder at mor ikke kan gi barnet emosjonell omsorg...

Den mørke tiden.

  Det nermer seg jul..... igjen - Familien har ingen rettigheter "? Jobben vår er tung i juletider. Da merker vi et mye større press fra foreldre som ønsker samvær med bar...

Besteforeldre-dobbelt ramma.

Etter en telefonsamtale med en person som ønsker å være anonym mottok jeg denne teksten i en mail. " Besteforeldre som dobbelt ramma. Tanker etter en telefonsamtale. Du sa noe om at det lik...

Utsettes våre barn for et hasardspill?

Hvilken moral har saksbehandlere og dommere som tar en avgjørelse på vegne av våre barn? Risikoen ved omsorgsovertakelse skal være vurdert når barneverntjenesten går til fylkesnemndene for å ove...

Utsettes våre barn for et hasardspill?

Hvilken moral har saksbehandlere og dommere som tar en avgjørelse på vegne av våre barn? Risikoen ved omsorgsovertakelse skal være vurdert når barneverntjenesten går til fylkesnemndene for å ove...

EN KASTEBALL I SYSTEMET

Denne historien ble postet som et innlegg i en facebook gruppe, og vi har fått tillatelse av Ingrid Helene Brenden til å legge den ut på bloggen vår fordi vi mener at hun setter ord på viktige ting...

Et samarbeid for barnets beste?

Tekst: Jane-Mette Kile Foreldre overkjøres av barnevernet med begrunnelse at de ikke har barnevernfaglig utdannelse, og dermed har de ikke den grunnleggende kunnskap om hva som er best for barna. ...

Fokus På Barnevernet holder møte i Sarpsborg

Fokus På Barnevernet holder møte i Sarpsborg 6. desember klokken 18:00 til 21:00 Astridsgate 18, Sarpsborg https://www.facebook.com/events/1808750582697610/

Fokus På Barnevernet holder møte i Kristiansand

Fokus På Barnevernet holder møte i Kristiansand 6. desember klokken 18:00 til 21:00 Tordenskjoldsgate 67, Batteriet https://www.facebook.com/events/1399303386749488/

Er samfunnet tjent med at mennesker knuses? 

Tekst: Jane-Mette Kile Når man opplever det verst tenkelige, nemlig å bli fratatt det kjæreste man har her i liver, så får man sår. Man kan faktisk oppleve at Barnevernet dreper.  Det finn...

Ansvarsfraskrivelse og makt.

Tekst: Jane-Mette Kile Saksbehandlere i Barnevernet har ikke- eller tar ikke ansvar for hvordan det går med de barna som får tiltak fra dem. Det er jo fylkesnemnda eller tingretten som tar den end...

Hva skjer med barna når de omplasseres?

Tekst: Jane-Mette Kile Veldig skjelden opplever vi at barn blir fulgt opp slik at man ser reaksjoner på å bli flyttet fra sine foreldre. Barnas fungering i hverdagen før de blir flyttet til den fu...

Å være barnevernsbarn

Tekst: Jane-Mette Kile Han følte seg avvist av alle. Vi hadde besøk av en ung mann som var "barnevernsbarn" for noen år siden. Det er ikke hele livshistorien som skal frem, men hva han følte på ...

En livstids dom er avgjort etter to dager i en fylkesnemnd

Tekst: Jane-Mette Kile Får man belyst alle sider av en sak, ja, for barnets fremtidige liv blir faktisk bare en sak i systemet. Barnet får en DOM over sitt fremtidige liv i løpet av disse to da...

Medias fremstilling om at barnevernet - hjelper - barn

Tekst: Jane-Mette Kile Vi som har et kritisk søkelys på barnevernet fremstilles som barnevernhatere og aktivister fordi vi stiller spørsmål ved kvaliteten på det tilbudet som gis til barn, og vi f...

BARNAS FAMILIE ER EN RESSURS

Tekst: Jane-Mette Kile Vi i Fokus på barnevernet er opptatt av nettopp å bruke familien som en ressurs for å forebygge situasjoner der hvor det kan være fare for omsorgssvikt. Familieråd er tilta...

FORELDREFIENTLIGHET - IDENTITET

Tekst:  Jane-Mette Kile Det finnes en del artikler om temaet, og man kan anta at dette er samme metoder som brukes av barnevernet for å forsøke å bryte ned blods båndene mellom barn og foreld...

BARNEVERNET SLØSER SKATTEBETALERNES PENGER

Tekst: RIKARD S. LARSEN http://samfunnsblikk.blogg.no/   Å SLØSE MED SKATTEBETALERNES PENGER ER DE EKSPERTER PÅ I FREDRIKSTAD BARNEVERN  For det første har barnevernet i Fredri...

MØTE I SARPSBORG 22.11.2016

MØTE I SARPSBORG 22.11.2016 Kl: 18:00 - 21:00  Astridsgate 18, Sarpsborg. https://www.facebook.com/events/559782840858606/

MØTE I KRISTIANSAND 22.11.2016

MØTE I KRISTIANSAND - 22.11.2016 Kl: 18:00 Tordenskjoldsgate 67, Batteriet. https://www.facebook.com/events/1610680585901309/  

PTSD - BARNEVERNSBARN

Post traumatisk stress syndrom rammer mange barnevernsbarn, og de får ikke en gang bearbeidet sine reelle traumer. Barn som resignerer når de opplever å ikke bli hentet og må gi opp kampen om å ...

MAMMAHJERTET

Tekst: Jane-Mette Kile Er det noen som kan elske et barn høyere enn hva en mamma kan?  Hvem er det som går gjennom ild og vann for barnet?    Å være gravid er noe stort. Man har ...
FOKUS PÅ BARNEVERNET

FOKUS PÅ BARNEVERNET

Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men startet vår aktivitet 2013. Finn ut mer ved å klikke på OM OSS under KATEGORIER. Under posten AKTIVITETER kan du se om vi har møte - annen aktivitet i nærheten av der du bor. Lurer du på noe eller vil komme i kontakt med oss, send oss en E-mail:


fokus.paa.barnevernet@gmail.comVi er også på
FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG:
FOKUS PÅ BARNEVERNET